background
logotype

KRAKOWSKA PROCEDURA INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZA

KRAKOWSKA PROCEDURA INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZA

 

PROGNOZY stanu jakości powietrza atmosferycznego:

1. http://smog.imgw.pl/home/krakow

 

AKTUALNE DANE dotyczące poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego:

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/

 

POZIOM

PRZEDZIAŁ STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ

 

2.2.1 ZANIECZYSZCZENIE W NORMIE

Poziom dopuszczalny < 50 µg/m3

 

2.2.2 POZIOM OSTRZEGAWCZY I

Przekroczenie poziomu docelowego w przedziale 50 µg/m3– 150 µg/m3

 

2.2.3 POZIOM OSTRZEGAWCZY II

/

Przekroczenie poziomu stężeń  między 150 µg/m3 i 200 µg/m3

NA WSZYSTKICH STACJACH

 
 

2.2.4 POZIOM OSTRZEGAWCZY III

kod pomarańczowy /procedura informacyjno- ostrzegawcza/

Przekroczenie poziomu między 200 µg/m3 i 300 µg/m3 – na jednej stacji

 
 

2.2.5 POZIOM OSTRZEGAWCZY IV

kod czerwony /stan alarmowy/

Przekroczenie poziomu alarmowego > 300 µg/m3 na jednej stacji

 
 
 

 

 

ZALECENIA OCHRONNE DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP RYZYKA

 

CHARAKTERYSTYKA

GRUPY

ZALECANE DZIAŁANIA

OSOBY

WRAŻLIWE

kobiety w ciąży
matki karmiące
dzieci poniżej 5 lat
osoby starsze +65 lat
osoby z problemami:
astmatycznymi, sercowo- naczyniowymi, sercowymi, oddechowymi

Dla stanu informacyjnego (patrz pkt. 2.2.2):
ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego i sportowego (wymagającego intensywnego oddychania przez usta) na otwartej przestrzeni

Dla stanów ostrzegawczo- informacyjnych (patrz pkt. 2.2.3 i 2.2.4):
ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego i sportowego (wymagającego intensywnego oddychania przez usta) na otwartej przestrzeni i wewnątrz pomieszczeń

Dla stanu alarmowego (patrz pkt. 2.2.5):
ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego i sportowego (wymagającego intensywnego oddychania przez usta) na otwartej przestrzeni i wewnątrz pomieszczeń
zaprzestać działań wymagających większego wysiłku
w miarę możliwości skontaktować się z lekarzem pierwszego kontkatu w celu ustalenia szczegółów postępowania w trakcie trwania epizodu

OSOBY SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWE

osoby u których w trakcie epizodu występuje nasilenie niekorzystnych dla zdrowia objawów, w tym:
diabetycy
osoby o obniżonej autoodporności
cierpiący na schorzenia: neurologiczne, sercowe, oddechowe, choroby zakaźne

Dla stanu informacyjnego (patrz pkt. 2.2.2):
ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego i sportowego (wymagającego intensywnego oddychania przez usta) na otwartej przestrzeni

Dla stanów ostrzegawczo- informacyjnych (patrz pkt. 2.2.3 i 2.2.4):
ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego i sportowego (wymagającego intensywnego oddychania przez usta) na otwartej przestrzeni i wewnątrz pomieszczeń

Dla stanu alarmowego (patrz pkt. 2.2.5):
ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego i sportowego (wymagającego intensywnego oddychania przez usta) na otwartej przestrzeni i wewnątrz pomieszczeń
zaprzestać działań wymagających większego wysiłku
w miarę możliwości skontaktować się z lekarzem pierwszego kontkatu w celu ustalenia szczegółów postępowania w trakcie trwania epizodu

RESZTA POPULACJI

osoby zdrowe

Dla stanu informacyjnego (patrz pkt. 2.2.2):
ograniczyć aktywny wysiłku fizycznego i sportowego (wymagającego intensywnego oddychania przez usta) na otwartej przestrzeni

Dla stanów ostrzegawczo- informacyjnych (patrz pkt. 2.2.3 i 2.2.4):
ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego i sportowego (wymagającego intensywnego oddychania przez usta) na otwartej przestrzeni

Dla stanu alarmowego (patrz pkt. 2.2.5):
ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego i sportowego (wymagającego intensywnego oddychania przez usta) na otwartej przestrzeni i wewnątrz pomieszczeń

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OGÓLNE

dla stanów ostrzegawczo- informacyjnych

w razie potrzeby należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą; weryfikować jakość powietrza na odpowiednich stronach WWW
w miarę możliwości ograniczyć inne działania mogące powodować dodatkową ekspozycję organizmu na inne zanieczyszczenia, np.: nie palić papierosów, nie używać rozpuszczalników; ograniczyć wyjścia poza obręb pomieszczeń zamkniętych, jeśli na otwartej przestrzeni występują niekorzystne dla zdrowia zjawiska

dla stanu alarmowego

w przypadku wystąpienia dolegliwości zdrowotnych należy skontaktować się z lekarzem; weryfikować jakość powietrza na odpowiednich stronach WWW; w miarę możliwości ograniczyć inne działania mogące powodować dodatkową ekspozycję organizmu na inne zanieczyszczenia, np.: nie palić papierosów, nie używać rozpuszczalników;
ograniczyć wyjścia poza obręb pomieszczeń zamkniętych, jeśli na otwartej przestrzeni występują niekorzystne dla zdrowia zjawiska

2020  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates