background
logotype

Aktualności

Aktualności

 

 

UWAGA RODZICE!
Dzieci i nauczycielki grup IVa, IVb i IVc serdecznie zapraszają 
na uroczystość pożegnania przedszkola

w dniu 18.06.2018r.
grupa IV a – o godz. 15.30
grupy: IV b i IV c – godz. 16.15


 

UWAGA  RODZICE!!! 

dzieci zapisanych do naszego przedszkola na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2018 r. 

W dniach od 14.06.2018 r. do 26.06.2018 r.

w godzinach przyjęć w kancelarii przedszkola tj.:

Poniedziałki: 8.00 – 9.30 i 12.30 – 15.30

Wtorki i czwartki: 8.30 – 9.30 i 12.30 -16.30

podpisywane będą potwierdzenia woli uczęszczania na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu

o korzystaniu z usług przedszkola

/zgodnie ze złożonymi deklaracjami/.

Uwaga!  Niepodpisanie potwierdzenia woli oznacza rezygnację z usług przedszkola

w miesiącu sierpniu 2018 r. 

Do podpisania potwierdzenia woli konieczna jest obecność obojga rodziców z dowodami osobistymi (do wglądu) oraz w przypadku rodzin objętych programem „Krakowska Karta Rodzinna 3+” ważna karta.  

     Jednocześnie przypominamy o „aktualizowaniu” tych kart w ciągu roku szkolnego
i niezwłocznym okazywaniu ich w przedszkolu.  W przypadku utraty aktualności takiej karty nastąpi utrata uprawnień i zmiana potwierdzenia woli – będą naliczane wyższe opłaty.
  

Kraków, 12.06.2018 r.


 Drodzy Rodzice!

W dniu 08.06.2018r. tj. piątek w godzinach od 17.30 – 19.30 serdecznie zapraszamy na piknik rodziców z dziećmi. Szczegółowy harmonogram programu imprezy będzie umieszczony na głównym plakacie.


 Drodzy Rodzice!

Serdecznie  zapraszamy na występy dzieci z okazji Dnia Rodziców w  następujących terminach:

Grupy: I, IVa28.05.2018r. – poniedziałek – godz. 16.00

Grupy: II, III, IVb, IVc29.05.2018r. – wtorek – godz. 16.00

Ze względu na warunki lokalowe i organizacyjne prosimy, aby dziecku towarzyszyły maksymalnie 2 osoby. 


Uwaga rodzice!
W dniu 18 maja 2018 (piątek) na terenie przedszkola odbędą się zajęcia z robotyki dla dzieci z grup starszych: III, IVa, IVb, IVc - dzieci w małych zespołach będą, według instrukcji przy użyciu komputera, konstruować interaktywne modele

z klocków LEGO.


Rekrutacja uzupełniająca

w Samorządowym Przedszkolu nr 163 w Krakowie

 • 18 – 25 maja 2018r.: przyjmowanie wniosków wraz z odpowiednimi załącznikami dot. spełniania kryteriów (jedynie w formie papierowej).

Wnioski przyjmowane będą w kancelarii przedszkola

w następujących dniach i godzinach przyjęć:

poniedziałek: 7.30 – 9.30 i 13.00 – 15.15

wtorek i czwartek: 8.30- 9.30 i 13.00 – 16.15

środa i piątek: 9.00 – 11.00

 • 18.05.2018r. – 01.06.2018r.: weryfikacja wniosków, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach;
 • 19.06.2018r.: godz. 9.00 ogłoszenie wyników rekrutacji (listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych);
 • 20.06. – 26.06.2018r.: potwierdzanie woli przyjęcia, podpisywanie porozumień dla dzieci nowo przyjętych w godzinach przyjęć w kancelarii przedszkola:

poniedziałek: 7.30 – 9.30 i 13.00 – 15.15

wtorek i czwartek: 8.30- 9.30 i 13.00 – 16.15

środa i piątek: 9.00 – 11.00

Brak podpisania porozumienia w/w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 • 27.06.2018r.: godz. 9.00 ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Kraków, 17.05.2018 r.


 UWAGA RODZICE!!!

Od 30.04.2018 r. do 16.05.2018 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Niepotwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola dzieci zakwalifikowanych w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola należy dokonać
w godzinach pracy kancelarii:

poniedziałek: 730 – 1000 oraz 13.00 – 1615

wtorek: 730 – 1000 oraz 1300 – 1615

środa: 800 – 1000 oraz 1300 – 1545

czwartek: 730 – 1000 oraz 1300 – 1615

piątek: 800 – 1000

Do podpisania potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola - do wglądu dowód osobisty rodzica podpisującego oraz w przypadku rodzin objętych programem „Krakowska Karta Rodzinna 3+” ważna karta KKR i KKN (do wglądu i kserokopia).

Kraków, 27.04.2018 r.


 Uwaga rodzice!

W dniu 8 maja 2018 r. (wtorek) na terenie przedszkola odbędą się warsztaty dla dzieci z wszystkich grup. Tematyka zajęć: „Woda”

Harmonogram zajęć:

Grupa II – 9.30
Grupa I – 10.05
Grupa III – 10.40

Grupa IV b – 11.15
Grupa IV c – 12.30
Grupa IV a – 13.05


UWAGA RODZICE!

W dniu 17 i 18 kwietnia w Centrum Kultury Podgórza

„Piaskownica” dzieci z wszystkich grup wezmą udział
w warsztatach z cyklu „Szkiełko i oko”.
Temat zajęć: Owady i ich dzieci?

Porządek udziału w warsztatach dla poszczególnych grup:


17 kwietnia

Grupa III – 9.30 - 10.10                  

Grupa I     – 10.20 - 11.00                

Grupa II   – 11.10 - 11.50                

18 kwietnia:

Grupa IV b   – 9.20-10.10

Grupa IV a – 10.20- 11.00

Grupa IV c – 11.20-12.10 


Uwaga Rodzice!

Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu trwać będzie

od 1 – 31 lipca 2018r.

Zapisu dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola na miesiąc sierpień można dokonywać w dniach od 9 do 24 kwietnia 2018r. w kancelarii

przedszkola  /w godzinach przyjęć/. Po tym terminie zapisu dziecka będzie można dokonać tylko w miarę wolnych miejsc.

                                               Kraków, 04.04.2018 r.


UWAGA RODZICE!

 W dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) na terenie przedszkola odbędą się warsztaty dla dzieci z wszystkich grup. Tematyka zajęć: „Metamorfozy”

 Harmonogram zajęć:

Grupa IVc – 9.30
Grupa I - 10.00
Grupa III – 10.30

Grupa IVb – 11.00
Grupa II – 11.30
Grupa IVa – 12.30


UWAGA RODZICE!

W dniu 27 i 28 marca w Centrum Kultury Podgórza

„Piaskownica” dzieci z wszystkich grup wezmą udział
w warsztatach z cyklu „Szkiełko i oko”.
Temat zajęć: Dlaczego mam katar i gorączkę?

 Porządek udziału w warsztatach dla poszczególnych grup:

 27 marca

Grupa IVb – 9.30 - 10.10

  Grupa I    – 10.20 - 11.00

                   Grupa II    – 11.10 - 11.50                

 

28 marca:

Grupa III – 9.20-10.10

    Grupa IVa – 10.20- 11.00

    Grupa IVc – 11.20-12.10


 

W dniu 23.03.2018r. tj. piątek, w godz. 15.30 – 16.30

zapraszamy dzieci wraz z rodzicami starającymi się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 na Dzień Otwarty.

W trakcie Dnia Otwartego będzie możliwość:

- Zwiedzania budynku przedszkola, zapoznania się z bazą lokalową i wyposażeniem, poznania pracowników przedszkola, zabaw     w salach przedszkolnych.

- Zapoznania się z zasadami rekrutacji i organizacją pracy w przedszkolu.

- Zasięgnięcia informacji od nauczycieli i dyrektora na temat pracy z dzieckiem.

Prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego dla dzieci.


UWAGA RODZICE!!!

Informacje o rekrutacji na 2018/2019

Informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Przyjmowanie deklaracji kontynuacji: od 22 lutego do 28 lutego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.01.2018 r.: https://portaledukacyjny.krakow.pl/zalacznik/299725   

 

Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

 • Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico
  (
  https://krakow.formico.pl). Elektroniczny system rekrutacyjny funkcjonuje od dnia 01 marca 2018r. od godz. 9.00.
 • System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131. ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) oraz Uchwałą nr IXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 • Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują „Wniosek o przyjęcie”. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie formularze będzie można pobrać w przedszkolu od dnia 01 marca 2018r.
 • Wypełniony (niezależnie od sposobu jego wypełnienia – odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) i podpisany przez rodziców Wniosek o przyjęcie należy złożyć w przedszkolu, które zostało wskazane przez rodziców jako przedszkole pierwszego wyboru.
 • Rekrutacja trwa od 01.03.2018r. do 30.03.2018r.
 • Niezłożenie w terminie do dnia 30 marca 2018r. (w naszym przedszkolu do godz. 15.00) wypełnionego i podpisanego przez rodziców „Wniosku o przyjęcie” do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 • Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie – do przedszkola. Złożenie większej ilości Wniosków o przyjęcie do różnych przedszkoli/szkół – spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tym przedszkolu/ tej placówce, w którym/której dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji w systemie elektronicznym. Możliwość wprowadzenia pozostałych wniosków zostaje automatycznie zablokowana.
 • Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 • Przyjmowane będą tylko wnioski podpisane i składane wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.

 

Zasady rekrutacji:

Składanie wniosków w Samorządowym Przedszkolu 163:

Wnioski należy składać w kancelarii przedszkola od 01.03.2018r. do 30.03.2018.
w następujących godzinach:

 

Poniedziałki: 7.30 – 10.00 i   12.30 - 15.30
Środy:    8.00 – 10.00   i   12.30 – 15.30
Wtorki i czwartki : 8.00 – 10.00   i   12.30-16.30
Piątki:    12.30-15.00    


 

UWAGA RODZICE !!! 

  W dniu 07.02.2018r. /tj. środa / o godzinie 17.00.

zapraszamy Państwa na zebrania grupowe.              

Tematyka zebrań:

 • Zrealizowane działania wychowawczo – dydaktyczne oraz ich efekty
 • Przedstawienie osiągnięć i trudności dzieci
 • Planowane działania wychowawczo – dydaktyczne
 • Sprawy bieżące

Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom w tym dniu i nieprzyprowadzanie ich na w/w zebranie.


 UWAGA RODZICE!!!

W dniu 28.12.2017r. tj. czwartek zajęcia logopedyczne nie odbędą się.


UWAGA RODZICE!!!

Od dnia 14 grudnia 2017r. nie ma zajęć dodatkowych z tańca towarzyskiego. Zajęcia rozpoczną się ponownie w styczniu, o terminie rozpoczęcia zostaniecie Państwo poinformowani.


 UWAGA RODZICE!!!

W dniu 18.12.2017r. (tj. poniedziałek) odbędą się zajęcia z robotyki:

godz. 9.15 – gr. III i IV c

godz.10.15 – gr. IV a i IV b


 UWAGA RODZICE!!!

W dniu 12 i 13.12.2017 r.  w Centrum Kultury Podgórza „PIASKOWNICA” wszystkie dzieci będą uczestniczyły w warsztatach „Lepszy wróbel w karmniku, niż bocian w ciepłych krajach”. Warsztaty te będą poświęcone dokarmianiu ptaków.

Harmonogram warsztatów:

12.12.2017 r. (wtorek)–    9.30 – 10.10 – gr. III

10.20 – 11.00 – gr. I

11.10 – 11.50 – gr. II

13.12.2017 r. (środa)  –      9.20 – 10.10 – gr. IV c

10.20 – 11.10 – gr. IV a

11.20 – 12.10 – gr. IV b


UWAGA RODZICE!

Zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym p/t: „Ekologiczna choinka”.

Zachęcamy do wykorzystania materiałów: przyrodniczych i wtórnych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: płaskiej i przestrzennej.

Rodzina składa tylko jedną pracę w wybranej kategorii!

Termin składania prac upływa 04.12.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.12.2017 r.


UWAGA RODZICE DZIECI GR IV B!

WYCIECZKA W DNIU 22.11.2017R. ODWOŁANA Z POWODU CHOROBY NAUCZYCIELKI! PRZEPRASZAMY. NOWY PLANOWANY TERMIN TO 15.12.2017R. - PIĄTEK 

W dniu 22.11.2017r. (środa), planowana jest wycieczka do Muzeum Archeologicznego w Krakowie na warsztaty „Egipt i egipski design”. Wyjście z przedszkola ok. godz. 12:00, powrót ok. godz. 15:00. (przejazd tramwajem). W tym dniu dzieci zjedzą obiad o godz. 11:20., a podwieczorek po powrocie z warsztatów. Prosimy również o ubranie dzieci stosowanie do pogody.


UWAGA RODZICE DZIECI GR IV C!

W dniu 17.11.2017r. (piątek), planowana jest wycieczka do Muzeum Archeologicznego w Krakowie na warsztaty „Malowanie jaskiniowe”. Wyjście z przedszkola o godz. 12:00, powrót ok. godz. 15:00. (przejazd tramwajem). W tym dniu dzieci zjedzą obiad o godz. 11:30., a podwieczorek po powrocie z warsztatów. Prosimy o ubranie dzieci stosowanie do pogody.

Nauczycielki 


 UWAGA RODZICE!

W dniu 13.11.2017 r. (tj.) poniedziałek o godz. 17.00

Zapraszamy Państwa na zebrania konsultacyjne w grupach.

Tematyka zebrania:

 • Wyniki obserwacji i diagnozy wstępnej poziomu rozwoju i osiągnięć dzieci

Przewidziany czas trwania zebrań do godz. 18.30.

Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom w tym dniu i

nieprzyprowadzanie ich na w/w zebranie.


 UWAGA RODZICE !!!

Grupa III odwołuje wycieczkę do Muzeum Archeologicznego w dniu 30.10.2017 r. z powodu złych warunków atmosferycznych.


           UWAGA   RODZICE !!!

W dniu 26 i 27.10.2017r. tj. czwartek i piątek odbędą się dla dzieci
z wszystkich grup warsztaty edukacyjne pt. „Kosmos blisko nas” – cz.2

harmonogram warsztatów:

         26.10.2017 r. – czwartek                       27.10.2017 r. - piątek

11.15 – 11.50 – gr. I                           12.30 – 13.05 – gr. IV a

12.30 – 13.05 – gr. II                          13.05 – 13.40 – gr. IV b

13.05. – 13.40 – gr. III                        13.40 – 14.15 – gr. IV c


 UWAGA RODZICE!!!

W dniu 5.10.2017r. tj. czwartek o godz. 9.30
dzieci będą oglądały na terenie przedszkola
przedstawienie teatralne pt. „ Kalejdoskop zagrożeń"
w wykonaniu Agencji Artystycznej Kanon


 UWAGA RODZICE !!!

W dniu 04.10.2017r. tj. środa od godz. 12.30 do 14.30 odbędą się dla dzieci
z grup IVa i IVb warsztaty edukacyjne pt. „Kosmos blisko nas",
które nie odbyły się dla tych grup we wcześniejszym terminie.
Udział grup w warsztatach:
12.30– 13.15 – gr. IVa
13.15 – 14.00 – gr. IV b


 UWAGA RODZICE !!!

W dniu 3.10.2017r. od godz. 9.30, na terenie przedszkola
dla gr. III , IVa, IVb, IVc , odbędą się warsztaty z robotyki.
Harmonogram zajęć:
9.30 – 10.30 – równocześnie gr. IVa i IVc
10.30 – 11.30 - równocześnie gr. III i IVb


 UWAGA RODZICE !!!

W dniu 29.09.2017r. tj. piątek od godz. 9.00, na terenie przedszkola odbędą się dla dzieci
z grup: III, IVa, IVb, IVc -warsztaty z edukacji ekologicznej-Fundacji Dzika Klinika. Jest to projekt współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Udział grup w warsztatach:
9.00 – 9.45 – gr. IV c
9.45 – 10.30 – gr. IV b
10.30 – 11.15 – gr. IVa
11.15 – 12.00 – gr. III                                                                              


 UWAGA RODZICE !!!

W dniu 27.09.2017r. tj. środa od godz. 9.10, na terenie przedszkola odbędą się dla dzieci
z wszystkich grup warsztaty edukacyjne pt. „Kosmos blisko nas" prowadzone przez osoby
z wykształceniem pedagogicznym firmy „Wesoły Uniwersytet"
Udział grup w warsztatach:
9.10 – 9.55 – gr. IV c
9.55 – 10.30 – gr. I
10.30 – 11.15 – gr. III
11.15 – 11.50 – gr. II
12.30– 13.15 – gr. IVa
13.15 – 14.00 – gr. IV b                                                                             


 UWAGA RODZICE !!!

W dniu 07.09.2017r. (czwartek) odbędą się zebrania organizacyjne:

                                               Godz. 17.00 – zebranie ogólne

                                               Godz. 17.30 – zebrania grupowe

                                                           Serdecznie zapraszamy !

Przypominamy, że na zebrania nie przyprowadzamy dzieci.

Prosimy o zapewnienie im innej opieki w domu.


 Uwaga wszyscy Rodzice !!!

W związku z decyzją organu prowadzącego dotyczącego terminu wnoszenia opłat za przedszkole (zamiast „z góry” jak do tej pory będzie opłata „z dołu”) konieczna jest zmiana w treści umów i podpisanie stosownych aneksów. Rodzice którzy podpisali umowy proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się w celu podpisania aneksów w godzinach pracy kancelarii (wyjątkowo w piątek 01.09.2017 r. w godz. 12.30 - 15.00).

Kraków, 31.08.2017 r.


Drogie Przedszkolaki !!!

Nowy rok szkolny rozpoczynamy w dniu 1 września 2017r.
Przedszkole jest czynne od 6.30 – do 17.00
Prosimy o przyprowadzanie dzieci najpóźniej do 8.30 (śniadanie 8.45)
Listy dzieci w grupach będą u pań dyżurujących w szatni.
 


Drogie Przedszkolaki !!!

Serdecznie zapraszamy do Przedszkola od 1 września 2017 od godziny 6.30.

 

 

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

 

 

 

2018  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates