Ubezpieczenie dzieci od NNW w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowano: poniedziałek, 04, wrzesień 2017 14:01
Administrator

 

   Uwaga Rodzice !

 

Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dzieci od

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków /NNW/ na rok szkolny 2017/2018.

Składka roczna wynosi 30,00 zł.

Ubezpieczyciel Stowarzyszenie „Bezpieczna młodzież” w firmie „Ergo Hestia S.A.”

Ochrona ubezpieczeniowa: trwa 24 godziny na dobę w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2018r.

Suma ubezpieczenia: 13 000 zł.

Dokonywanie wpłat do dnia 30 września 2017r. tylko i wyłącznie przelewem na rachunek bankowy mBank nr:

25 1140 2004 0000 3502 4743 0663

i opisać dokładnie!: Samorządowe Przedszkole nr 163 Kraków, a następnie imię
i nazwisko dziecka.

Dodatkowe informacje nt ubezpieczenia znajdują się na tablicy ogłoszeń przy kancelarii.

 

Ubezpieczenie dzieci od NNW 2017/2018

WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Oferowane przez STU ERGO Hestia S.A. ubezpieczenie NNW funkcjonuje nie tylko na terenie placówki oświatowej, ale także na obszarze całej RP i poza jej granicami. Ochrona ubezpieczeniowa trwa 24 godziny na dobę przez okres całego roku szkolnego, łącznie z wakacjami, tj. od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

 

SKŁADKA

30,00 zł

Wypłata w razie śmierci wskutek NNW na terenie placówki

26.000,00 zł

Suma Ubezpieczenia

13.000,00 zł

Wypłata w razie 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu

13.000,00 zł

Wypłata w razie śmierci wskutek NNW oraz sepsy

13.000,00 zł

Wypłata za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

130,00 zł

Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NW) – gdy pobyt w szpitalu trwa min. 6 dni

13,00 zł / dzień

Zwrot kosztów rehabilitacji do 800,00 zł (poniesione w okresie do
12 miesięcy od daty wypadku, jeżeli są one niezbędne z medycznego punktu widzenia i zostały poniesione na terytorium RP)

800,00 zł

Zwrot kosztów leczenia powypadkowego do 30% sumy ubezpieczenia – zakup leków i środków opatrunkowych

3.900,00 zł

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 30% sumy ubezpieczenia

3.900,00 zł

Zwrot kosztów zakupu protez itp. do 30% sumy ubezpieczenia

3.900,00 zł

Ryczałt za wizytę u lekarza – świadczenie wypłacane, gdy trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 0%, jednakże leczenia trwało przynajmniej 14 dni

130,00 zł

Ryczałt 3% za pobyt w szpitalu – świadczenie wypłacane, gdy trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 0%, jednakże leczenie szpitalne NNW trwa min. 7 dni

390,00 zł

Pogryzienie przez zwierzęta (w tym psy) w zależności od następstw do 100% sumy ubezpieczenia

TAK

do 13.000,00 zł

Poparzenia lub odmrożenia w zależności od następstw do 100% sumy ubezpieczenia

TAK

do 13.000,00 zł

Zranienia w zależności od następstw do 100% sumy ubezpieczenia

TAK

do 13.000,00 zł

Wstrząśnienie mózgu, urazy głowy w zależności od następstw do 100% sumy ubezpieczenia

TAK

do 13.000,00 zł

Złamania w zależności od następstw do 100% sumy ubezpieczenia

TAK

do 13.000,00 zł

Uszkodzenia narządu wzroku w zależności od następstw do 100% sumy ubezpieczenia

TAK

do 13.000,00 zł

Uszkodzenia narządu słuchu w zależności od następstw do 100% sumy ubezpieczenia

TAK

do 13.000,00 zł

Utrata całkowita lub częściowa zębów stałych w zależności od następstw do 100% sumy ubezpieczenia

TAK

do 13.000,00 zł

Odbudowa pourazowa zębów stałych według rachunków

500,00 zł / ząb

Urazy skrętne, zwichnięcia w zależności od następstw do 100% sumy ubezpieczenia

TAK

do 13.000,00 zł

Następstwa powstałe w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

TAK

do 13.000,00 zł

Następstwa NNW powstałe w wyniku padaczki o nieustalonej przyczynie

TAK

do 13.000,00 zł

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (nowotwór złośliwy, przeszczep narządu, paraliż, utrata kończyn, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu)

1.000,00 zł

Śmierć rodzica lub prawnego opiekuna wskutek NNW

1.000,00 zł

Oferta ubezpieczenia NNW obejmuje tzw. system świadczeń stałych, czyli wariant bezkomisyjny. Wysokość świadczeń ustala się bez przeprowadzania komisji lekarskich na podstawie tabeli świadczeń stanowiącej załącznik nr 1 OWU (dostępny do wglądu w kancelarii Przedszkola). Weryfikacja następuje na podstawie dokumentacji leczenia.

W przypadku nastąpienia nieszczęśliwego zdarzenia rodzice powinni zgłosić się do kancelarii celem przygotowania i odebrania formularza zgłoszenia szkody.

Zgłoszenia szkód można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Oddziału STU ERGO HESTIA SA Kraków, ul. Długa 44/6 w godz. od 9.00 do 17.00.

Uwaga: aby ubiegać się o zwrot kosztów (np. za lekarstwa, środki opatrunkowe itp.), konieczne jest ich udokumentowanie na fakturze lub rachunku imiennym wystawionym na DZIECKO.