background
logotype

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

OPIEKA SPECJALISTYCZNA

psychologiczna – pedagogiczna - logopedyczna

                            Poradnią rejonową dla naszego przedszkola jest:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Krakowie

ul. Konfederacka 18                                     tel. 12 266-19-50

 • Bezpośrednią opiekę specjalistyczną z ramienia Poradni nad naszym przedszkolem sprawuje psycholog/logopeda – mgr Daniela Zachwieja. Konsultacje z p. Danielą Zachwieją na terenie w/w Poradni możliwe są (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 12 266 19 50) w następujących dniach tygodnia:
  • poniedziałki  800-1400 (p.6)
  • wtorki    1400-1900 (p.6)
  • środy      1400-1700 (p.6)
  • piątki      800-1100 (p.6)
  • Konsultacje z rodzicami z p. psycholog/logopedą Danielą Zachwieją możliwe są również na terenie przedszkola. Termin spotkania należy wcześniej uzgodnić - najlepiej w kancelarii przedszkola lub ewentualnie poprzez nauczyciela z grupy dziecka. Ze względu na inne obowiązki i czynności wykonywane na terenie przedszkola przez p. psycholog (obserwacje, konsultacje z nauczycielami) liczba możliwych do zrealizowania konsultacji z rodzicami w danym dniu jest ograniczona. W przypadku większej liczby rodziców zainteresowanych konsultacją w dany dzień decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pani psycholog jest na terenie przedszkola 2 x w miesiącu, w czwartki w godz. przedpołudniowych.

Uwaga!

W przypadku ustalenia terminu konsultacji lub badania dziecka w Poradni i niemożności skorzystania z ustalonego terminu prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Poradnię.  W przypadku ustalenia konsultacji na terenie przedszkola prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji o rezygnacji w kancelarii przedszkola.

Na terenie przedszkola zajęcia specjalistyczne - logopedyczne z dziećmi prowadzi p. logopeda mgr Ilona Pachel-Palma. Terminy konsultacji p. logopedy z rodzicami: w każdy I i III wtorek miesiąca w godz. 16.15-16.45 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w kancelarii przedszkola.

 

2019  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates