background
logotype

Programy

 

Praca edukacyjna prowadzona jest w oparciu o:

  Podstawę programową wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. z 2017r.poz.356)

  Program wychowania przedszkolnego:

  • „Nasze przedszkole”, autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej. Wyd. MAC EDUKACJA.

  Pakiety działań opracowane przez nauczycieli – programy dodatkowe, uzupełniające:

  • „Bezpieczny Przedszkolak”
  • „Kulturalny Przedszkolak”
  • „Pakiet działań wspomagających dziecko i rodzica w przedszkolu”

 Program nauczania religii dla przedszkola „W Radości dzieci Bożych” aut. ks. dr Tadeusz Śmiech nr dopuszczenia: AZ-0-04/3

2020  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates