background
logotype

Zajęcia dodatkowe


Organizacja zajęć – taniec towarzyski w roku szkolnym 2018/2019

Taniec towarzyski

 • Zajęcia prowadzone są przez instruktora ze Szkoły Tańca „PASJA”– panią Julię Bugajską (posiada kwalifikacje instruktorskie do nauki tańca towarzyskiego oraz kwalifikacje pedagogiczne).
 • Zajęcia odbywać się będą w okresie od 03.10.2018r. – 1 raz w tygodniu tj. w środy (z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz świąt) według harmonogramu (dostępnego u pań dyżurujących w szatni,
  u nauczycielek w grupie dziecka lub w kancelarii przedszkola). 
 • Czas trwania zajęć: gr. II: ok. 15 minut; gr. III, IVa, IVb, IVc: ok. 25-30 minut.
 • W programie zajęć m.in. walc angielski, walc wiedeński, cha-cha, samba, jive, kazaczok, tańce zespołowe – o kolejności nauki tańców decyduje instruktor, biorąc pod uwagę wiek dzieci oraz predyspozycje taneczne grupy.
 • Zajęcia prowadzone w godzinach od godz. 13.00 do ok. 15.30/15.45 według harmonogramu dla poszczególnych grup (dostępnego u pań dyżurujących w szatni, u nauczycielek w grupie dziecka lub w kancelarii przedszkola). Uwaga! Ze względów organizacyjnych czas rozpoczynania lub kończenia zajęć przez poszczególne grupy może w rzeczywistości nieco odbiegać od planowanego o 5-10 min.

Zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne

 • Zajęcia prowadzone są przez p. Karolinę Łaciak posiadająca kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego typu zajęć (szkoła muzyczna II stopnia – specjalność rytmika oraz kwalifikacje pedagogiczne – studia wyższe);
 • Zajęcia odbywać się będą w okresie od 01.10.2018r. – 1 raz w tygodniu w poniedziałki (z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz świąt) w godz. między 9.05 - 11.45 według harmonogramu dla poszczególnych grup (dostępny u nauczycielek w grupie)
 • Czas trwania zajęć: gr.I–ok. 15 min., gr. II–ok. 20 min. Gr. III – ok. 25 min., grupy IV po ok. 30 min.
 • W programie zajęć m.in.: elementy edukacji muzycznej, logopedycznej, logorytmicznej, motoryczno-zdrowotnej; cele: rozbudzanie u dzieci poczucia rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki i śpiewu, rozwijanie pamięci muzycznej, muzyczno-ruchowej, zapamiętywanie rytmów, rozwijanie poczucia rytmu, tempa, dynamiki; rozwijanie inwencji twórczej; ćwiczenia rytmiczno-ruchowe sprzyjające prawidłowemu rozwojowi ruchowemu dziecka; uczenie interpretacji muzyki oraz jej wartościowania.

 Religia w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia z religii dla dzieci z grup IVa, IVb i IVc  odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. od 13.00 do 14.30 według harmonogramu dostępnego w kancelarii przedszkola. Prowadzone są przez p. Krystynę Jankowską.


 

 

 

2018  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates