background
logotype

Zajęcia dodatkowe


Organizacja zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019/2020

Taniec towarzyski

 •  Zajęcia prowadzone są przez instruktora ze Szkoły Tańca „PASJA”– pana Michała Skowrońskiego. (posiada kwalifikacje instruktorskie do nauki tańca towarzyskiego oraz kwalifikacje pedagogiczne).
 • Zajęcia odbywać się będą w okresie od 15.01.2020 r. do 10.06.2020 r.– 1 raz w tygodniu tj. w środy (z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz świąt) według harmonogramu (dostępnego u pań dyżurujących w szatni, u nauczycielek w grupie dziecka lub w kancelarii przedszkola). Uwaga! Ze względów organizacyjnych czas rozpoczynania lub kończenia zajęć przez poszczególne grupy może w rzeczywistości nieco odbiegać od planowanego o 5-10 min.
 • Czas trwania zajęć: grupa III : ok. 15 minut; grupy IV, V i VI: ok. 30 minut.
 • W programie zajęć m.in. walc angielski, walc wiedeński, cha-cha, samba, jive, kazaczok, tańce zespołowe – o kolejności nauki tańców decyduje instruktor, biorąc pod uwagę wiek dzieci oraz predyspozycje taneczne grupy.
 • Zajęcia prowadzone są dla całej grupy na sali zajęć danej grupy, w obecności nauczyciela prowadzącego grupę, w godzinach od godz. ok. 12.45 do ok.14.30 według harmonogramu dla poszczególnych grup (dostępnego u pań dyżurujących w szatni, u nauczycielek w grupie dziecka lub w kancelarii przedszkola).
 • Zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne
 • Zajęcia prowadzone są przez p. Karolinę Łaciak posiadającą kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego typu zajęć (szkoła muzyczna II stopnia – specjalność rytmika oraz kwalifikacje pedagogiczne – studia wyższe);
 • Zajęcia odbywać się będą w okresie od 13.01.2020 r. do 22.06.2020 r. – 1 raz w tygodniu w poniedziałki (z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz świąt) w godz. między 9.05 - 11.45 według harmonogramu dla poszczególnych grup (dostępny u nauczycielek w grupie);
 • Czas trwania zajęć: gr. I, gr. II i gr. III –ok. 15 min., grupy: IV,V i VI po ok. 30 min.
 • Zajęcia prowadzone są dla całej grupy z udziałem i wspomaganiem nauczyciela „prowadzącego” grupę.
 • W programie zajęć m.in.: elementy edukacji muzycznej, logopedycznej, logorytmicznej, motoryczno-zdrowotnej; cele: rozbudzanie u dzieci poczucia rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki i śpiewu, rozwijanie pamięci muzycznej, muzyczno-ruchowej, zapamiętywanie rytmów, rozwijanie poczucia rytmu, tempa, dynamiki; rozwijanie inwencji twórczej; ćwiczenia rytmiczno-ruchowe sprzyjające prawidłowemu rozwojowi ruchowemu dziecka; uczenie interpretacji muzyki oraz jej wartościowania.

 

Religia w roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia z religii dla dzieci z grup V i VI odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. od 13.30 do 14.30 według harmonogramu dostępnego w kancelarii przedszkola. Prowadzone są przez p. Krystynę Jankowską.

2020  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates