background
logotype

Opłaty

Opłaty za korzystanie z przedszkola

 

1. Stawka żywieniowa dziennie wynosi:

  • 3 posiłki (w tym: śniadanie, obiad, podwieczorek): 7, 20 zł
  • 1 posiłek (obiad): 3, 60 zł
  • 2 posiłki (w tym: śniadanie + obiad lub obiad + podwieczorek): 5, 40 zł
  • 1 posiłek (śniadanie lub podwieczorek): 1, 80 zł

 

2. Wysokość opłat za świadczenia – „za pobyt” wynosi:  

  1. w godz. 8.00 – 13.00 bezpłatnie;
  2. za korzystanie ze świadczeń poza 8.00 – 13.00:
  1.  przez dzieci 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – nie ma opłat / wg zasady obowiązującej w ustawie o systemie oświaty, dzieckiem 6-letnim jest to, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września) w roku kalendarzowym, w którym ukończy 6 lat. Podobnie należy definiować dziecko 5-letnie/;
  2. przez pozostałe dzieci uczęszczające do przedszkola za godzinę pobytu dziecka: 1 zł, a w przypadku korzystania przez rodziców z Programu „Krakowska Karta Rodzinna 3+” lub Kraków dla Rodziny N – 0, 50 zł, natomiast dla rodzin objętych zarówno Programami KKR 3+ jak i Programem Kraków dla Rodziny N – 0, 00 zł.     

3. Opłaty za korzystanie z usług Przedszkola pobierane są z „dołu”.  Termin płatności do 10 – tego dnia miesiąca następnego.

4. Opłaty nie naliczane są tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w danym dniu (liczone na koniec miesiąca).

5. Opłata za świadczenia za czas przebywania dziecka w Przedszkolu poza godzinami w ramach realizacji podstawy programowej wynosi dla dzieci poniżej 6-lat odpowiednio 1 zł lub 0, 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu    dziecka. Dopłata doliczana jest do opłaty za następny miesiąc.

6. Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola:

Bank PKO B.P.

09 1020 2892 0000 5702 0590 5213

  (przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać w szczególności o wpisaniu nazwy i nr przedszkola oraz imienia i nazwiska dziecka, za które dokonywana jest opłata)

 

 

2019  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates