background
logotype

Porządek dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6.30 – 8.30: schodzenie się dzieci

 • zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela;
 • inne czynności i zajęcia zaplanowane przez nauczyciela np.: ćwiczenia i zajęcia ogólnorozwojowe i kompensacyjno – stymulujące, w tym wspomagające indywidualny rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe, rozmowy indywidualne z dziećmi, ćwiczenia poranne;          
 • 8.30 – 8.45: przygotowanie do śniadania/czynności organizacyjne, opiekuńcze, higieniczno-sanitarne/

8.45 – 9.00: śniadanie

9.00 – 9.15: przygotowanie do zajęć/czynności organizacyjne, opiekuńcze, higieniczno-sanitarne/

9.15 – 10.00 dzieci młodsze /max. do 10.30 - dzieci starsze/:

 • realizacja zintegrowanych działań edukacyjnych - zajęcia z całą grupą w szczególności wg programu wychowania przedszkolnego /w tym zajęcia organizowane także poza terenem przedszkola – warsztaty, wycieczki itp./
 • ćwiczenia i zajęcia ogólnorozwojowe i kompensacyjno – stymulujące, w tym wspomagające indywidualny rozwój dziecka, zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy i gry dydaktyczne organizowane przez nauczyciela - w sali lub ogrodzie przedszkolnym; inne zajęcia organizowane także poza przedszkolem.
 • inne zajęcia organizowane przez nauczyciela, w tym poza przedszkolem;

10.00/10.30 – 11.45:

 • zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacery (w przypadku złych warunków atmosferycznych - zabawy swobodne lub inne zabawy, w tym ruchowe lub zajęcia zaplanowane przez nauczyciela organizowane w sali przedszkolnej);
 • inne zajęcia organizowane przez nauczyciela, w tym wycieczki;

11.45 – 12.00: przygotowanie do obiadu /czynności organizacyjne, opiekuńcze, higieniczno-sanitarne/

12.00 – 12.30: obiad

12.30 – 14.30 w grupie dzieci 3 - letnich: przygotowanie do odpoczynku poobiedniego na leżaczkach - czynności organizacyjne, opiekuńcze, higieniczno-sanitarne; odpoczynek na leżaczkach;

12.30 - 13.00 w grupach dzieci starszych: zajęcia i zabawy relaksacyjne

13.00 - 14.30: zajęcia dodatkowe; w grupach dzieci starszych: religia

14.30 – 14.45: przygotowanie do podwieczorku /czynności organizacyjne, opiekuńcze, higieniczno-sanitarne/ podwieczorek

14.45 – 17.00: 

 • zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela;
 • inne czynności i zajęcia zaplanowane przez nauczyciela np.: ćwiczenia i zajęcia ogólnorozwojowe i kompensacyjno – stymulujące, w tym wspomagające indywidualny rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe, rozmowy indywidualne z dziećmi, rozchodzenie się dzieci; 
 • zajęcia dodatkowe
 • czynności organizacyjne, porządkowe, itp.; rozchodzenie się dzieci.

 

2020  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates