background
logotype

Nasze przedszkole współpracuje z różnymi ośrodkami i instytucjami, głównie z najbliższego otoczenia. Przedszkolaki aktywnie uczestniczą w różnorodnych prelekcjach, warsztatach, pokazach i konkursach.

1. Współpraca ze strażą miejską, policją i strażą pożarną ma na celu ukształtowanie u naszych wychowanków dobrych nawyków i praktyk związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom dnia codziennego.
 
2. Współpraca z Biblioteką Kraków - Filia nr 40: udział m.in. w lekcjach bibliotecznych, warsztatach, spotkaniach z autorami, wernisażach, zabawach z językiem angielskim.
 
3. Współpraca z Centrum Kultury Podgórza "Piaskownica" - uczestnictwo w różnorakich pokazach, występach, warsztatach m.in. spotkaniach z pszczelarzem, audycjach umuzykalniąjących czy konkursach.
 
4. Współpraca z Radą Dzielnicy XI, np. pozyskiwanie funduszy na remonty, udział w akcjach i konkursach, publikowanie informacji o ważnych wydarzeniach w życiu przedszkola w gazecie "Kurier Dzielnicy XI".
 
5. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 27 np. wymiana wiedzy, doświadczeń i opinii w zakresie przygotowania dzieci do szkoły. Ponadto dyrekcja szkoły każdego roku zaprasza naszych przedszkolaków na prelekcje i zwiedzanie szkoły, aby mogły obejrzeć i poznać swoje przyszłe miejsce nauki. 
 
6. Współpraca z innymi przedszkolami - wymiana wiedzy i doświadczeń, udział i współorganizacja konkursów i turniejów.
 
7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul. Konfederackiej w Krakowie - opieka specjalistyczna, konsultacje psychologiczne i logopedyczne dla rodziców.
 
8. Współpraca ze szkołami wyższymi - prowadzenie praktyk zawodowych studentów m.in. z Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiej Akademii im. A.Frycza-Modrzewskiego.
 
10. Udział w akcjach o charaketrze lokalnym, np. Gwiazdka dla Zwierzaka (Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krakowie), Sprzątanie Świata, jak i ogólnopolskim np. Góra Grosza, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Szlachetna Paczka, Biblioteka Przedszkolaka.
2020  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates