background
logotype

Wydarzenia 2019/2020

 


 „NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ” W GR I

W dniach 25.05. – 29.05. dzieci realizowały temat „Kocham swoich Rodziców”. Słuchały opowiadania H. Bechlerowej „Zajączek z rozbitego lusterka”, dzięki któremu miały możliwość rozróżnienia dobrych i złych zachowań. Dzieci doskonaląc sprawność manualną „wyczarowały” obrazek kolorując zaznaczone pola. Wykonały upominek dla mamy z okazji Jej święta. Przedszkolaki rozwijały motorykę dużą i małą poprzez zabawy ruchowo – taneczne.

Od 7 – 15 maja przedszkolaki realizowały temat „Łąka i jej mieszkańcy”. Zapoznały się z ciekawostkami na temat ślimaka, biedronek, motyli, pszczół oraz żab słuchając opowiadań oraz rozwiązując zagadki słowne i obrazkowe. W trakcie zabaw dydaktycznych oraz ruchowych dzieci nazywały kolory oraz doskonaliły umiejętności matematyczne przeliczając elementy oraz określały położenie motyla w przestrzeni utrwalając zwroty: nad, pod, obok, za. Poprzez kolorowanie obrazków oraz rysowanie po śladzie dzieci rozwijały swoją sprawność manualną i koordynację wzrokowo – ruchową. Poznając łąkę przedszkolaki słuchały utworów muzyki klasycznej, nie zabrakło także w tym tygodniu zabaw ruchowych i tanecznych do piosenek związanych z tematyką kompleksową. Dzieci wykonały pracę plastyczną „Motyl” poznając zjawisko symetrii występujące w przyrodzie. Masażyki relaksacyjne pozwoliły dzieciom odprężyć i wyciszyć swoje ciało.

W dniach 04.05 – 06.05. z okazji święta strażaka – dzieci oglądając bajkę dowiedziały się, na czym polega praca strażaka i  dlaczego jest taka niebezpieczna. Wzbogaciły słownictwo o wyrazy związane ze strażą pożarną oraz poznały numer alarmowy 998.

W dniach 27.04. – 30.04. przedszkolaki realizowały temat „Polska moja Ojczyzna”. Wysłuchaliśmy „Legendę o smoku wawelskim”, przypomnieliśmy sobie słowa wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś”, poznaliśmy symbole narodowe: flagę, godło oraz wysłuchaliśmy hymn narodowy. Podczas zabawy dramowej „Smocze minki” – pokazywaliśmy mimiką twarzy różne nastroje. Rozmawiając o Polsce na zakończenie tematu wykonaliśmy chorągiewki w barwach narodowych.

W dniach 20.04.– 25.04. dzieci poznawały zwierzęta egzotyczne podczas realizacji tematu „Z wizytą w ogrodzie zoologicznym”. Przewodnią melodią tego tematu był cykl piosenek z serii „Idziemy do ZOO”. Rytmiczne piosenki pozwoliły przedszkolakom rozwijać poczucie rytmu oraz pogłębić wiedzę na temat życia zwierząt egzotycznych. Dzieci ilustrowały ruchem wiersz „Kogo można zobaczyć w ZOO”, bawiły się przy piosence „Żyrafa fa fa fa”. Rozwijały sprawność manualną, modelując z plasteliny lub modeliny zwierzęta. Będąc „widzami i aktorami” podczas zabaw parateatralnych (zabawy w oparciu o Pedagogikę Zabawy KLANZA) dzieci przedstawiały scenki z przygód zwierząt, z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych sylwet. Przedszkolaki zdobywały pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa oraz wyczucie własnego ciała w zabawach opartych o metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

W naszej grupie w dniach 14.04. – 7.04. realizowana była tematyka „W świecie figur geometrycznych”. Dzieci poznały koło, kwadrat i trójkąt. Utrwalając kształty figur odszukiwały je na obrazkach, rysowały po śladzie. Doskonaląc umiejętności matematyczne przeliczały elementy, układały sekwencje i obrazki z figur geometrycznych.

W dniach 06.04. – 10.04. dzieci wysłuchały opowiadania „Przygoda żółtego kurczątka”, dzięki któremu poznały zwyczaje świąteczne oraz utrwaliły zasady dobrego wychowania. Wykorzystując nasze propozycje przedszkolaki miały możliwość rozwijać i doskonalić swoje umiejętności plastyczne – wykonując zajączka z pasków oraz projektując i samodzielnie malując wydmuszki. Słuchając muzyki klasycznej i krótkich tekstów piosenek doskonaliły pamięć oraz rozwijały umiejętności taneczne.

W dniach 30.03. – 4.04. dzieci realizowały temat kompleksowy „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”. Przedszkolaki poznały przygody kota z opowiadania H. Bechlerowej „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował”. Wykorzystując bajkę ortofoniczną „W zagrodzie Małgosi” oraz „Dzień dobry zwierzątka” dzieci rozwijały aparat mowy naśladując mowę zwierząt. Podczas zabawy badawczej oraz zręcznościowej, z wykorzystaniem mleka, przedszkolaki doskonaliły koordynację wzrokowo – ruchową. W zabawach dydaktycznych przeliczały zwierzęta, szukały ich cieni oraz łączyły zwierzęta w pary. Rozwijając swoje zdolności plastyczne wykonały kurkę lub kogucika.

W pierwszych dniach nauczania na odległość od 15.03. do 27.03. przedszkolaki z grupy I realizowały temat „Przyszła do nas wiosna”. Dzieci słuchając listu od Pani Wiosny oraz oglądając prezentację multimedialną dowiedziały się, jakie oznaki wskazują, że przyszła do nas wiosna. Rozwiązując zagadki poznały wiosenne kwiaty a podczas zabaw ruchowych i plastycznych utrwalały kolory.


 „NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ” W GR II

W tym tygodniu (01.06.2020 – 05.06.2020) świętowaliśmy Dzień Dziecka. Mówiliśmy o prawach, obowiązkach i marzeniach oraz o wspólnych zabawach i dzieciach z innych krajów. Przedszkolaki dowiedziały się, że mają prawo do zabawy i nauki, poznały pojęcie mieć prawo i brały udział w eksperymentach z bańkami mydlanymi. Rozmawialiśmy o tym, czym jest obowiązek, o obowiązkach domowych i przedszkolnych, takich jak słuchanie poleceń nauczyciela czy sprzątanie po zakończonej zabawie. Ćwiczyliśmy też dzielenie się zabawkami, czekanie na swoją kolej i ustępowanie innym. Przedszkolaki opowiadały o swoich marzeniach i starały się uważnie słuchać wypowiedzi koleżanek i kolegów. Dzieci poznały wybrane zwyczaje i zabawy swoich rówieśników z różnych części świata. Uczyły się szacunku do osób, które wyglądają i zachowują się inaczej.  

W ubiegłym tygodniu (od 10 – 15 maja) dzieci z grupy II zwiedzały łąkę. Poznawały jej mieszkańców i wsłuchiwały się w odgłosy przyrody. Muzyka klasyczna inspirowała przedszkolaków do wielu działań plastycznych. Dzieci malowały łąkę niekonwencjonalnymi przyborami plastycznymi (papierową kulką i patyczkami do uszy).

łąka 2  

Wsłuchując się w muzykę, rysowały wzory, a na ich podstawie  malowały wiosenne obrazy. Poznały też zjawisko symetrii występujące w przyrodzie. Wykonały motyla. Wykorzystując pojemniczki na jajka dzieci wykonały małego żółwika.

ŻÓŁW 

Wiosenna łąka była wspaniałą inspiracją dla dzieci. Do obejrzenia prac dzieci zapraszamy do zakładki grupowej grupy II.

W minionym tygodniu (04.05. – 08.05.2020 r.) mówiliśmy o Polsce. Rozmawialiśmy o symbolach narodowych: fladze, godle i hymnie. Dzieci poznały pojęcie ojczyzna i dowiedziały się, że Polak jest osobą, która mówi po polsku, a jego krajem jest Polska. Oglądaliśmy mapę i odnajdywaliśmy na niej morze, góry i Wisłę. Słuchaliśmy hymnu i mówiliśmy o tym, kiedy i dlaczego go śpiewamy oraz jak należy się zachować, gdy go słyszymy. Przedszkolaki dowiedziały się, czym są i jak wyglądają flaga i godło Polski – orzeł biały. Słuchaliśmy wierszy związanych z tematem tygodnia Dom A. Biernat, Kolorowe miasteczko D. Gellnerowej, Barwy ojczyste Cz. Janczarskiego i Znak M. Łuszczuk. Dzieci dowiedziały się, że Warszawa jest stolicą Polski, oglądały herb i zdjęcia znanych miejsc w Warszawie. Poznały legendę o Warsie i Sawie. Zajęcia przeprowadzone w tym tygodniu miały również na celu budowanie poczucia przynależności do rodziny. Rozmawialiśmy o tym, czym jest dom, konstruowaliśmy domki z klocków. Przypomnieliśmy sobie nazwę swojej miejscowości.

SYRENKA 2 

..................................................................................................................

W ubiegłym tygodniu dzieci z grupy II uczestniczyły w zabawach „Festiwal kolorów”. Utrwalały nazwy kolorów i eksperymentowały z nimi. Uczestniczyły w eksperymencie „Kolorowe mleko”

WIR 1 

oraz obserwowały magiczne właściwości soku z cytryny (atrament sympatyczny). Owoc cytryny stał się również inspiracją do zabaw plastycznych. Dzieci tworzyły obrazy, bazując na umieszczonych na kartce plasterkach cytryny.

SŁOŃCE POZDR1 ROWER 1 

 

To był dobry, wesoły i kolorowy tydzień.

...................................................................................................

W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak należy dbać o naszą planetę. Mówiliśmy o utrzymywaniu porządku wokół siebie, sprzątaniu po sobie podczas leśnych wycieczek, używaniu surowców wtórnych i segregacji odpadów. Przedszkolaki zapoznały się z wierszami Co to jest przyroda Danuty Gellner, Śmieci precz Stanisława Kraszewskiego, Co to jest ekologia Danuty Klimkiewicz i Wiesława Drabika. Razem próbowaliśmy rozwiązać zagadkę, czym jest przyroda, jakie zachowania wobec niej są pożądane. Dzieci brały udział w zabawach związanych z przyrodą i dbaniem o nią. Dowiedzieliśmy się o konieczności segregacji śmieci. Przedszkolaki słuchały historii o kropelce wody i o dzieciach, które wyrzucały śmieci do rzeki. Sprawdzały, czym różni się woda zanieczyszczona od czystej oraz co się stanie z warzywem włożonym do brudnej wody. Zapoznały się z pojęciem ekologia, robiły ekoludka z surowców wtórnych oraz instrumenty z butelek i produktów sypkich.  

………………………………………………………………………………………………………………….

W trzecim  tygodniu miesiąca kwietnia dzieci wraz z misiem Zdzisiem zwiedzały ogród. Poznawały pracę ogrodnika, narzędzia niezbędne do jego pracy. Posadziły cebulkę i pilnie obserwowały co się z nią dzieje. Franiu P. posadził również fasolkę. Nasionko fasoli oraz cebulka wypuściły korzenie oraz zielone listki. Dzieci, z pomocą dorosłych, mogły wykonać z kawałków – resztek materiałów Misia Zdzisia oraz malowały żółtego tulipana stemplując kwiat rączką i stopami. Do obejrzenia pozostałych zdjęć zapraszamy do zakładki grupowej gr. II.

TULIPAN ZDZISIU CEBULA 


„NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ” W GR III

W dniach 15.06.2020r r. – 19.06.2020 r. przedszkolaki z grupy III realizowały temat kompleksowy „Wiele sklepów dookoła, na zakupy przyszła pora”. Podczas wspólnych zabaw dzieci zapoznały się z różnymi rodzajami sklepów, dowiedziały się, co to jest hurtownia, a także przypomniały sobie, jak należy się zachować, kiedy zgubią się w sklepie. Podczas zabawy tematycznej „Mój sklep” odgrywały rolę sprzedawcy i klienta. Swoją spostrzegawczość rozwijały poprzez: wyszukiwanie różnic między obrazkami, odszukiwanie produktów znajdujących się w koszyku sklepowym, łączenie obrazków w pary. Przedszkolaki poznały także historię piekarza Mączki, a swoją sprawność manualną rozwijały poprzez lepienie z plasteliny różnego rodzaju pieczywa. Podczas zabaw z piosenkami dzieci rozróżniały prawą i lewą stronę ciała, a swoje umiejętności matematyczne doskonaliły poprzez tworzenie zbiorów butów wg ich rodzaju i przeznaczenia.

W ubiegłym tygodniu (08.06. – 12.06.2020 r.) przedszkolaki z grupy III realizowały tematykę kompleksową „Na naszym podwórku”. Wysłuchały wierszowanego opowiadania „Zapraszamy na plac zabaw”, E. Kaczmarskiej, uczyły się wypowiadać pełnymi zdaniami opowiadając ilustracje przedstawiające place zabaw wyposażone w różnorodne sprzęty, dzieliły nazwy sprzętów na sylaby, wyróżniały głoskę na początku i na końcu wyrazu; przypomniały również zasady bezpiecznej zabawy na naszym przedszkolnym placu zabaw. Dzieci, rozwijając logiczne myślenie, rozwiązywały zagadki słowno – obrazkowe i wskazywały odpowiedni obrazek będący rozwiązaniem zagadki. Podczas zabaw przy muzyce ilustrowały ruchem zabawy podwórkowe. Doskonaląc umiejętności matematyczne przeliczały i posługiwały się prawidłowo liczebnikami: dwoje, troje, czworo, pięcioro… dzieci, a także utrwalały kierunki w przestrzeni – do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo – z rymowanką „Krok do przodu…”. Rozwijając sprawności manualne przedszkolaki, m. in.: kolorowały obrazek piłki wg podanego kodu, rozcinały po śladzie, układały i naklejały na karton puzzle „Chłopiec na hulajnodze” oraz zaprojektowały z figur geometrycznych – samodzielnie wyciętych – swój „Wymarzony plac zabaw”. Podejmowane przez dzieci działania w tym zakresie można obejrzeć na zdjęciach zamieszczonych w zakładce grupowej.

W dniach 01.06.2020r r. – 05.06.2020 r. przedszkolaki z grupy III realizowały temat kompleksowy „Dzieci z różnych stron świata”. Zapoznawały się z ciekawostkami na temat Międzynarodowego Dnia Dziecka, oglądały ilustracje przedstawiające dzieci z różnych stron świata i określały czym się różnią między sobą, a w czym są do siebie podobne. Wysłuchały opowiadania autorstwa K. Tomiak – Zaremby „Nasz przyjaciel Bheru”, podczas którego poznały historię chłopca, który wraz z rodzicami przyjechał do Polski z Indii. Podczas wspólnych zabaw przedszkolaki odnajdywały na mapie świata różne kontynenty, rozwinęły pamięć odtwórczą poprzez naukę wiersza „Moje prawa”, autorstwa D. Góry i ilustrowały jego treść za pomocą palców dłoni w formie zabawy paluszkowej. Wykonały także pracę plastyczno – techniczną „Afrykański naszyjnik”, przygotowały „Serce dla przyjaciela” oraz rozwiązywały zadania związane z tematem kompleksowym. Do obejrzenia prac zapraszamy do zakładki grupowej grupy III.

W dniach 25.05.2020 r. – 29.05.2020 r. rozmawialiśmy o tym, że „Najważniejsza jest rodzina”. Układaliśmy ze sznurka kształt serduszka przy piosence „Kocham Cię Mamo”, odszukaliśmy w kalendarzu ważne daty: Dzień Mamy – 26 maj oraz Dzień Taty – 23 czerwiec, doskonaliliśmy małą motorykę poprzez zabawy paluszkowe, rysowanie po śladzie i kolorowanie. Dzieci rozumieją potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, pomocy rodzicom przy różnych pracach domowych. Uświadomiły sobie wagę sprawiania radości rodzicom poprzez obdarowanie ich samodzielnie wykonanymi upominkami – dla mamy przygotowały laurkę, a dla taty zaprojektowały krawat. Rozwiązywaliśmy także zagadki słowne, poprawnie stosowaliśmy nazwy członków rodziny. Rozwijaliśmy umiejętności matematyczne, w tym zainteresowanie cyframi. Tworzyliśmy również proste układy rytmiczne i taneczne do piosenek o rodzinie. To był bardzo emocjonalny i przyjemny tydzień.

W dniach 18.05.2020 r. – 22.05.2020 r. przedszkolaki z grupy III realizowały temat kompleksowy „Na majowej łące cz.2”. Rozwiązywały zagadki słowne, rozwijały percepcję wzrokową i słuchową, a także koncentrację uwagi i pamięć poprzez takie zabawy jak: „Wyszukaj różnice między obrazkami”, „Jakiego owada brakuje?”, „Ile owadów przyleciało na łąkę?”, „Ułóż w kolejności”. Przedszkolaki zapoznały się także z kolejnym opowiadaniem patronki naszego przedszkola pt.: „O żabkach w czerwonych czapkach” i poznały cykl rozwojowy żab. Ponadto, dowiedziały się kilku ciekawostek na temat mrówek i dżdżownicy. Poprzez rysowanie po śladzie i kolorowanie obrazków wg kodu, dzieci rozwijały swoją sprawność manualną i koordynację wzrokowo – ruchową. Nie zabrakło także w tym tygodniu zabaw ruchowych i tanecznych do piosenek związanych z tematyką kompleksową.

W dniach 11.05.2020r r. - 15.05.2020 r. przedszkolaki z grupy III realizowały temat kompleksowy „Na majowej łące cz.1”. Zapoznały się z ciekawostkami na temat biedronek i pszczół , podjęły próbę odpowiedzi na pytanie: „Co to jest łąka?”, rysowały motyla zgodnie z treścią wierszyka oraz rozwijały aparat mowy poprzez ćwiczenia oddechowe. Dowiedziały się także, jaka przygoda spotkała biedronkę Pięciokropkę i zrozumiały wartość przyjaźni oraz niesienia pomocy innym. Podczas zabaw matematycznych dobierały biedronki w pary, układały szeregi. Przedszkolaki doskonaliły także swoje umiejętności stosowania się do ustalonych zasad poprzez rozgrywanie gier tj.: „Biedronki na łące” oraz „Bingo – wiosenna łąka”. Wykonywały również pracę plastyczną „Pracowite pszczółki” i rozwijały koordynację wzrokowo – ruchową poprzez rysowanie po śladzie.

W ubiegłym tygodniu (04.05. – 08.05.2020 r.) przedszkolaki z grupy III „zwiedzały” ZOO. Zapoznały się z ciekawostkami na temat życia niektórych zwierząt egzotycznych, rozwiązywały zagadki słowne, a także słuchały wierszy i opowiadań związanych z tematyką kompleksową. Podczas zabaw matematycznych doskonaliły umiejętność przeliczania elementów w zbiorze. Przedszkolaki rozwijały także swoje umiejętności plastyczne poprzez wykonywanie papugi z papierowych talerzyków , a także pacynki – żyrafy wykorzystując do tego różnorodne materiały plastyczne.

W ostatnim tygodniu kwietnia w ramach nauczania na odległość, przedszkolaki z grupy III realizowały temat: „Polska – mój dom”. Poprzez zaproponowane zabawy i wykonywanie określonych zadań, dzieci utrwaliły i nabyły nową wiedzę związaną z naszym krajem. Przedszkolaki:

- zapoznały się z historią naszego kraju na podstawie filmiku „Polskie symbole narodowe”;

- rozwijały percepcję wzrokową poprzez układanie obrazka z części;

- rozwijały pamięć odtwórczą poprzez recytację wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” z podziałem na role;

- wysłuchały hymnu Polski – przypomniały sobie jaką postawę należy przyjąć podczas słuchania i śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”;

- wypowiadały się na temat piosenki „Jestem Polakiem” z serii „Niezwykłe lekcje rytmiki”, określały jej nastrój, a także ilustrowały ruchem jej treść;

- wyszukiwały na mapie miasta Polski, wskazywały rzekę Wisłę;

- dobierały obrazki do nazw miast;

- wykonywały flagę Polski techniką origami z kwadratów;

- zapoznały się z „Legendą o Smoku Wawelskim”;

- podejmowały próby opowiadania własnymi słowami treści legendy, a także tworzyły teatrzyk sylwet;

- przeliczały elementy zbiorów wskazując odpowiednią liczbę kropek z użyciem klamerek do bielizny poprzez zabawę matematyczną „Symbole Polski”;

- rysowały po śladzie rozwijając sprawność grafomotoryczną;

- zapoznały się z najważniejszymi zabytkami Krakowa na podstawie filmiku;

- konstruowały Zamek Królewski na Wawelu za pomocą różnorodnych klocków, mierzyły jego wysokość i szerokość różnymi miarami;

- rozwijały narządy artykulacyjne poprzez zabawę logopedyczną;

- rozgrywały grę planszową „Nasze barwy narodowe”

Podejmowane przez dzieci działania w tym zakresie można obejrzeć na zdjęciach zamieszczonych w zakładce grupowej.

............................................................................................

Za nami miesiąc zdalnego nauczania… W grupie III zostały zrealizowane do tej pory następujące tematy: „Przyszła do na wiosna kolorowa i radosna”, „Wiosna na wsi”, „Wielkanoc”, „Dbamy o naszą planetę”, „Dawno, dawno temu…w świecie dinozaurów”. Proponowane przez nas zabawy cieszą się sporym zainteresowaniem, a dzieci chętnie wykonują określone zadania (co widoczne jest na zdjęciach przesyłanych przez rodziców). A jak nasze przedszkolaki spędzają czas w domu i korzystają z naszych propozycji zabaw, można zobaczyć na zdjęciach umieszczonych w zakładce grupowej.

W ubiegłym tygodniu w ramach realizacji tematu „Dawno, dawno temu…w świecie dinozaurów”, przedszkolaki:

- utrwaliły wiadomości i zdobyły nową wiedzę na temat dinozaurów;

- wzbogaciły słownik o nowe pojęcia;

- dzieliły na sylaby nazwy dinozaurów;

- wykonały pracę przestrzenną wg podanej instrukcji;

- w zabawach matematycznych utrwalały prawidłowe posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

- przeliczały elementy zbiorów;

- dowiedziały się, na czym polega praca paleontologa;

- tworzyły skamieliny w ramach pracy plastycznej „Odciski kości dinozaurów”;

- rozwijały percepcję wzrokową poprzez uzupełnianie obrazka brakującymi elementami i łączyły obrazki w pary (dinozaur+ szkielet);

- brały udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, a także zabawach muzyczno – ruchowych.


„NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ” W GR IV

W dniach 15.06.2020r r. – 19.06.2020 r. przedszkolaki z grupy IV realizowały temat kompleksowy „Wiele sklepów dookoła, na zakupy przyszła pora”. Podczas wspólnych zabaw dzieci zapoznały się z różnymi rodzajami sklepów, dowiedziały się, co to jest hurtownia, a także przypomniały sobie, jak należy się zachować, kiedy zgubią się w sklepie. Podczas zabawy tematycznej „Mój sklep” odgrywały rolę sprzedawcy i klienta. Swoją spostrzegawczość rozwijały poprzez: wyszukiwanie różnic między obrazkami, odszukiwanie produktów znajdujących się w koszyku sklepowym, łączenie obrazków w pary. Przedszkolaki poznały także historię piekarza Mączki, a swoją sprawność manualną rozwijały poprzez lepienie z plasteliny różnego rodzaju pieczywa. Podczas zabaw z piosenkami dzieci rozróżniały prawą i lewą stronę ciała, a swoje umiejętności matematyczne doskonaliły poprzez tworzenie zbiorów butów wg ich rodzaju i przeznaczenia.

W ubiegłym tygodniu (08.06. – 12.06.2020 r.) przedszkolaki z grupy IV realizowały tematykę kompleksową „Na naszym podwórku”. Wysłuchały wierszowanego opowiadania „Zapraszamy na plac zabaw”, E. Kaczmarskiej, uczyły się wypowiadać pełnymi zdaniami opowiadając ilustracje przedstawiające place zabaw wyposażone w różnorodne sprzęty, dzieliły nazwy sprzętów na sylaby, wyróżniały głoskę na początku i na końcu wyrazu; przypomniały również zasady bezpiecznej zabawy na naszym przedszkolnym placu zabaw. Dzieci, rozwijając logiczne myślenie, rozwiązywały zagadki słowno – obrazkowe i wskazywały odpowiedni obrazek będący rozwiązaniem zagadki. Podczas zabaw przy muzyce ilustrowały ruchem zabawy podwórkowe. Doskonaląc umiejętności matematyczne przeliczały i posługiwały się prawidłowo liczebnikami: dwoje, troje, czworo, pięcioro… dzieci, a także utrwalały kierunki w przestrzeni – do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo – z rymowanką „Krok do przodu…”. Rozwijając sprawności manualne przedszkolaki, m. in.: kolorowały obrazek piłki wg podanego kodu, rozcinały po śladzie, układały i naklejały na karton puzzle „Chłopiec na hulajnodze” oraz zaprojektowały z figur geometrycznych – samodzielnie wyciętych – swój „Wymarzony plac zabaw”. Podejmowane przez dzieci działania w tym zakresie można obejrzeć na zdjęciach zamieszczonych w zakładce grupowej.

W dniach 01.06.2020r r. – 05.06.2020 r. przedszkolaki z grupy IV realizowały temat kompleksowy „Dzieci z różnych stron świata”. Zapoznawały się z ciekawostkami na temat Międzynarodowego Dnia Dziecka, oglądały ilustracje przedstawiające dzieci z różnych stron świata i określały czym się różnią między sobą, a w czym są do siebie podobne. Wysłuchały opowiadania autorstwa K. Tomiak – Zaremby „Nasz przyjaciel Bheru”, podczas którego poznały historię chłopca, który wraz z rodzicami przyjechał do Polski z Indii. Podczas wspólnych zabaw przedszkolaki odnajdywały na mapie świata różne kontynenty, rozwinęły pamięć odtwórczą poprzez naukę wiersza „Moje prawa”, autorstwa D. Góry i ilustrowały jego treść za pomocą palców dłoni w formie zabawy paluszkowej. Wykonały także pracę plastyczno – techniczną „Afrykański naszyjnik”, przygotowały „Serce dla przyjaciela” oraz rozwiązywały zadania związane z tematem kompleksowym. Do obejrzenia prac zapraszamy do zakładki grupowej grupy IV.

W dniach 25.05.2020 r. – 29.05.2020 r. rozmawialiśmy o tym, że „Najważniejsza jest rodzina”. Układaliśmy ze sznurka kształt serduszka przy piosence „Kocham Cię Mamo”, odszukaliśmy w kalendarzu ważne daty: Dzień Mamy – 26 maj oraz Dzień Taty – 23 czerwiec, doskonaliliśmy małą motorykę poprzez zabawy paluszkowe, rysowanie po śladzie i kolorowanie. Dzieci rozumieją potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, pomocy rodzicom przy różnych pracach domowych. Uświadomiły sobie wagę sprawiania radości rodzicom poprzez obdarowanie ich samodzielnie wykonanymi upominkami – dla mamy przygotowały laurkę, a dla taty zaprojektowały krawat. Rozwiązywaliśmy także zagadki słowne, poprawnie stosowaliśmy nazwy członków rodziny. Rozwijaliśmy umiejętności matematyczne, w tym zainteresowanie cyframi. Tworzyliśmy również proste układy rytmiczne i taneczne do piosenek o rodzinie. To był bardzo emocjonalny i przyjemny tydzień.

W dniach 18.05.2020 r. – 22.05.2020 r. przedszkolaki z grupy IV realizowały temat kompleksowy „Na majowej łące cz.2”. Rozwiązywały zagadki słowne, rozwijały percepcję wzrokową i słuchową, a także koncentrację uwagi i pamięć poprzez takie zabawy jak: „Wyszukaj różnice między obrazkami”, „Jakiego owada brakuje?”, „Ile owadów przyleciało na łąkę?”, „Ułóż w kolejności”. Przedszkolaki zapoznały się także z kolejnym opowiadaniem patronki naszego przedszkola pt.: „O żabkach w czerwonych czapkach” i poznały cykl rozwojowy żab. Ponadto, dowiedziały się kilku ciekawostek na temat mrówek i dżdżownicy. Poprzez rysowanie po śladzie i kolorowanie obrazków wg kodu, dzieci rozwijały swoją sprawność manualną i koordynację wzrokowo – ruchową. Nie zabrakło także w tym tygodniu zabaw ruchowych i tanecznych do piosenek związanych z tematyką kompleksową.

Od 11 do 15 maja poznawaliśmy świat muzyki i teatru. Śpiewaliśmy gamę, poznawaliśmy instrumenty grające w orkiestrze. Na podstawie animacji dowiedzieliśmy się, jak powstaje spektakl teatralny. Wzbogacaliśmy słownik czynny o wyrazy: reżyser, scenograf, kostiumograf. Obejrzeliśmy online teatrzyk „Czerwony Kapturek w wykonaniu grupy teatralnej „Na Dobry Początek”, słuchaliśmy muzyki F. Chopina w muzycznej bajce: „Muzyczne bajki F. Chopina”

W dniach od 4 do 8 maja 2020 r. poznawaliśmy nasz kraj i naszą miejscowość. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną: Polskie Symbole Narodowe – Polak Mały /IPN tv Kraków/, poznaliśmy najdłuższą rzekę, najwyższe góry Polski. Zrobiliśmy multimedialną wycieczkę nad polskie morze, również w ten sposób odwiedziliśmy najważniejsze miasta Polski: stolicę Polski – Warszawę, Zakopane, Toruń, Gdańsk. Dużo czasu poświęciliśmy naszemu miastu – rozpoznawaliśmy zabytki Krakowa na ilustracjach, oglądaliśmy Kraków z „lotu ptaka” na filmiku. Nie zapomnieliśmy zatańczyć w domowym zaciszu Krakowiaka, obejrzeliśmy animację legendy „O Smoku Wawelskim”.

Od 16 marca bawimy się i uczymy zdalnie. Łącząc się mailowo przeżywaliśmy wiele ciekawych i miłych chwil.

Witaliśmy wiosnę, słuchaliśmyopowiadania I. Kwintowej „Przebiśniegi”, poznawaliśmy na ilustracjach pierwsze wiosenne kwiaty: krokus, sasanka, pierwiosnek, przebiśnieg, rysowaliśmy ilustrację do przysłowia „W marcu, jak w garncu”.
Przez pierwsze dwa tygodnie kwietnia przygotowywaliśmy się do Świąt Wielkanocnych. Poznawaliśmy zwyczaje wielkanocne w oparciu o ilustracje, układaliśmy historyjkę obrazkową „Przygoda zajączka”, utrwalaliśmy liczebniki porządkowe z piosenką „Pisanki, kraszanki”, kolorowaliśmy pisanki według kodu, wyklejaliśmy kurczątko z kółek origami, wykonywaliśmy zajączka z odrysowanej dłoni, projektowaliśmy własnego baranka, sialiśmy rzeżuchę na wielkanocny stół.
Niemało czasu (bo również dwa tygodnie) poświęciliśmy na tematykę proekologiczną. Kontynuując realizację programu edukacyjnego Kubusiowi Przyjaciele Natury wraz Kubusiem Play dowiadywaliśmy się o konieczności ochrony natury, o roli właściwego odżywiania się dla zdrowia (spożywanie 5 porcji warzyw owoców i soku dziennie). Korzystając ze strony internetowej programu, dzięki filmom i zabawom edukacyjnym poznaliśmy rolę witamin w życiu człowieka, oraz segregowaliśmy śmieci z Kubusiem. Kubuś Play towarzyszył nam również podczas realizacji tematyki: Dbamy o Ziemię. To właśnie on, uczył nas nie zaśmiecania otoczenia, dbania o rośliny,
podpowiadał nam, jaką ważną rolę pełnią drzewa w życiu człowieka. Z Kubusiem utrwalaliśmy zasady segregowania śmieci do odpowiednich kolorów pojemników, uczyliśmy się oszczędzania wody i energii. Każdy z nas mógł zaprojektować własną odznakę
Przyjaciela Przyrody.

W kwietniu zdążyliśmy też zapoznać się ze zwierzętami z wiejskiego podwórka. Oglądając film „Co słychać na wsi?”, wraz z dziećmi z Domowego Przedszkola „zajrzeliśmy” do wiejskiego gospodarstwa, poznawaliśmy zwierzęta hodowlane, dowiadywaliśmy się jak nazywają się młode osobniki tych zwierząt. W zabawach dydaktycznych dzieliliśmy zwierzęta na ptaki i ssaki, przeliczaliśmy zwierzęta, szukaliśmy ich cieni, wyróżnialiśmy kolejne głoski w nazwach zwierząt, odczytywaliśmy globalnie nazwy zwierząt.

Obecnie zgłębiamy tajniki paleontologii, odkrywamy prehistoryczny świat dinozaurów, poznajemy ich nazwy, śledząc prezentację multimedialną, bawimy się z rymowanką „Idzie dinozaur”, wykonujemy przestrzennego dinozaura, rysujemy drogę dinozaura do gniazda, przeliczamy i kolorujemy dinozaury.

Nasze działania i prace plastyczne nawiązujące do realizowanej tematyki prezentujemy na bieżąco w zakładce grupy IV.


„NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ” W GR V

W minionym tygodniu (01 – 05 czerwiec 2020 r.) grupa V realizowała temat kompleksowy: „Dzieci Świata”. Poznaliśmy mieszkańców wszystkich kontynentów wraz z ich kulturą, tradycją i obyczajami. Przypomnieliśmy sobie Prawa Dziecka, które są zapisane w Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka i dotyczą wszystkich dzieci na całym świecie. Omawiając życie dzieci mieszkających w wioskach afrykańskich i plemionach Indian, postanowiliśmy z tej okazji stworzyć własny namiot Tipi oraz wykonać afrykańskie maski, które są robione w celach dekoracyjnych, a pełnią ważną rolę w rytuałach, obrzędach plemion afrykańskich. My jednak skupiliśmy się na ich walorach artystycznych.

W dniach 25.05 – 28.05. dzieci z grupy V realizowały temat: „Na naszym podwórku”. Dzieci zapoznały się z literaturą dziecięcą związaną z zabawami na placu zabaw. Projektowały własny plac zabaw z figur geometrycznych wyciętych z kolorowego papieru. Dowiedziały się również, jakie zasady panują na placu zabaw. Tworzyły Regulamin Korzystania z placu zabaw. Wysłuchały również opowiadania S. Karaszewskiego p/t. „Na podwórku”, gdzie dowiedziały się, jak powstaje plac zabaw i jakie urządzenia na nim się znajdują. Utrwaliły zasady bezpiecznej zabawy na podwórku i placu zabaw. Miały możliwość porównywania i wnioskowania na temat właściwości gliny i piasku poprzez własne doświadczenia. Na koniec poznały dawne zabawy podwórkowe: grę w „klasy”, grę w „kapsle”, w „Szczura, „skakanie w gumę”.

 NOT DO 22 05 V 

W poprzednim tygodniu grupa V realizowała temat „Polska mój dom”. Temat zaczęliśmy od poznania różnych domów, w których mieszkają ludzie. Oglądaliśmy pomieszczenia w domach, itp. Poznaliśmy legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”. Utrwaliliśmy nasze symbole narodowe i projektowaliśmy flagę. Wiemy jak wygląda mapa Polski. Mogliśmy wysłuchać hymnu. Wybraliśmy się pociągiem w podróż po Polsce z wesołą piosenką „Podróż po Polsce”. Zwiedziliśmy nasze polskie krajobrazy górskie. Zobaczyliśmy, jak mieszkają górale i góralki. Jak wygląda strój góralski. Poznaliśmy taniec góralski tańczony przez prawdziwych górali. Na koniec oprowadzeni zostaliśmy przez dziewczynkę Olę po zabytkach naszej stolicy Warszawy. Tańczyliśmy do „Polki warszawskiej” oraz wysłuchaliśmy legendy „Wars i Sawa”. Prace plastyczne dzieci można podziwiać w zakładce grupowej.

...............................................................................................

W minionym tygodniu grupa V realizowała temat „Teatr”. Poznaliśmy zawód aktora i wystrój teatru. Rozmawialiśmy na temat swoich spostrzeżeń do teatrzyków inscenizowanych przez naszą panią Madzię. Ponadto, tworzyliśmy kukiełki teatralne, które wykorzystywaliśmy z rodzicami do teatrzyków w domu, malowaliśmy zamek do wiersza D. Gellner p/t.: „Śmieszny zamek”, rozwiązywaliśmy quizy nawiązujące do realizowanego tematu, a także poznaliśmy nową literkę H, h.

Do obejrzenia zdjęć prezentujących działania przedszkolaków zapraszamy do zakładki grupowej.


„NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ” W GR VI

W minionym tygodniu (8.06 – 12.06.2020r.) dzieci z grupy VI, w ramach realizacji tematyki „Na naszym podwórku” – poznawały wyliczanki z dawnych lat, a także bawiły się wesoło, rozwiązując krzyżówki, grając w kalambury, uczyły się piosenki „Podajmy sobie ręce”, a także tworzyły różnorodne prace, rozwijając myślenie kreatywne i wyobraźnię. Ponadto, dzieci doskonaliły koordynację wzrokowo – ruchową rysując po śladzie, kolorując itp. Poprzez ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej doskonaliły umiejętność wyróżniania głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

W minionym tygodniu (01.06. – 05.06.) grupa VI realizowała temat „Dzieci Świata”. Dzieci poznawały ciekawostki na temat zwyczajów obchodzenia Dnia Dziecka w różnych krajach, słuchały wierszy na temat swoich rówieśników z różnych zakątków świata, bawiły się przy muzyce. Podczas działań manualnych doskonaliły precyzję ruchów rąk, rysując swoje marzenia, tworząc barwne prace plastyczne, lepiąc z plasteliny, kolorując. Ponadto, dzieci doskonaliły umiejętności matematyczne – rozwiązując zadania uczyły się dodawania i odejmowania, a także posługiwały się obrazem graficznym liczb, zapisując wyniki. Doskonaląc percepcję słuchową, dzieliły wyrazy na sylaby i głoski, określały ich liczbę.

W tygodniu 25.05 – 29.05.2020 r. realizowaliśmy w naszej grupie tematykę „Święto Rodziców”. Dzieci utrwalały ważne daty: Dzień Mamy – 26 maj oraz Dzień Taty – 23 czerwiec, a dla rodziców samodzielnie wykonywały laurki w kształcie serca z papieroplastyki. Bawiliśmy się również wesoło przy muzyce zespołu „Zozi”, śpiewaliśmy piosenkę „Dziękuję mamo, dziękuję tato”. Ponadto dzieci doskonaliły precyzję ruchów rąk, rysując po śladzie, utrwalając właściwy kierunek pisania liter, doskonaliły umiejętność dodawania i odejmowania, dzieliły wyrazy na sylaby i głoski. Dzieci porządkowały także wiedzę na temat członków swojej rodziny, rozwiązując zagadki słowne (na przykład wiedzą, kto to jest prababcia i kuzyn/kuzynka), tworzyły też drzewo genealogiczne swojej rodziny. Propozycje zabaw obejmowały również rozwiązywanie krzyżówki, domina literowego, a także rodzinnych zabaw, opartych o odczucia sensoryczne, które z kolei w formie zabawy rozwijały kompetencje komunikacyjne dzieci, poszerzając ich umiejętność stosowania określeń przymiotnikowych. 

W naszej grupie w ubiegłym tygodniu (18.05. – 22.05.2020r.) realizowaliśmy tematykę „Zawody znane i nieznane”. Dzieci poszerzały wiedzę na temat zawodów, obcowały ze sztuką, oglądały reprodukcje słynnych dzieł m.in. Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego. Poznały postać Fryderyka Chopina, słuchały nagrania muzyki tego kompozytora. Ponadto tworzyły prace plastyczne, doskonaliły precyzję ruchów rąk, utrwalały znajomość liter, a także doskonaliły umiejętność rozwiązywania zadań.

W dniach 04.05. – 08.05.2020 r. realizowaliśmy tematykę „Podróże po Polsce”. Poznawaliśmy piękne miejsca naszej Ojczyzny, utrwalaliśmy wiedzę o symbolach narodowych oraz o stolicy Polski. Poruszyliśmy także temat Unii Europejskiej. Ponadto utrwalaliśmy litery i doskonaliliśmy umiejętność rozwiązywania zadań. Realizując tematykę tygodnia, wspominaliśmy o zabytkach i symbolach naszego pięknego miasta, w wyniku czego powstały kreatywne prace plastyczne, przedstawiające Smoka Wawelskiego. Wszystkim autorom prac gratulujemy pomysłów.

Do obejrzenia zdjęć prezentujących działania przedszkolaków zapraszamy do zakładki grupowej.

..................................................................................................................

W tym tygodniu realizowaliśmy temat „Muzyka jest wszędzie”.  Dzieci poznały m.in. instrumenty muzyczne, budowę trąbki oraz legendę o hejnale mariackim. Z tej okazji zorganizowałyśmy z Panią Bogusią konkurs „Mój instrument” – wykonanie miało być z opakowań do przetworzenia. Dzieci stworzyły naprawdę piękne i kreatywne prace co widać na zdjęciach prezentowanych w zakładce grupowej.

Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie na instrument z materiału do recyklingu, zajęły ex aequo I miejsce. Laureatom gratulujemy!

Zdjęcia instrumentów można podziwiać w zakładce grupowej.

..........................................................................................

W tym tygodniu grupa VI realizowała tematykę Dbamy o Ziemię”. Dzieci poznały nową literę Ż, ż. Każdego dnia bawią się, rozwiązują zadania i łamigłówki, poszerzając wiedzę o przyrodzie, środowisku, ekologii i utrwalając wiedzę n/t prawidłowych nawyków proekologicznych. 


TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

W dniu 10.03.2020 r. dzieci ze wszystkich grup obejrzały na terenie naszego przedszkola przedstawienie teatralne w wykonaniu teatru EDEN p/t: „Jonasz i niezwykła ryba”. Dekoracje oraz kunszt aktorski pozwoliły przedszkolakom przenieść się w krainę fantazji, ponadto dzieci uwrażliwiły się na potrzeby innych, rozwijały poczucie empatii. Dzięki wyraźnemu morałowi mogły zrozumieć, że należy sobie nawzajem pomagać. Spektakl, także dzięki interakcji symbolicznej, dostarczył przedszkolakom wiele radości.

RR 1  RR 3 

RR 4 RR 2  


TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

W dniu 27.02.2020 r. gościliśmy w przedszkolu aktorów z teatru „Uśmiech”, którzy odwiedzili dzieci ze spektaklem „Zimowa Opowieść”. Najmłodsi widzowie zapoznawali się z zimowymi zwyczajami zwierząt, oglądali kolorowe stroje i zachwycali się malowanymi dekoracjami. Główny bohater, Miś Gerwazy zabrał dzieci w daleką podróż w poszukiwaniu miejsca idealnego do długiego zimowego snu. Przedszkolaki przedstawiały misiowi brunatnemu ich własne sposoby na nocny relaks. Dowiedziały się, że wszechobecny śnieg i lód może posłużyć jako budulec do stworzenia igloo oraz dać schronienie roślinom, które nie lubią mrozu. W nagrodę za wytrwałość miś i jego pomocnicy spotkali się z Panią Zimą, która ukołysała, wraz z dziećmi, bardzo zmęczonego Gerwazego do snu za pomocą kołysanki.     

 T 2 T4 1  


 BAL KARNAWAŁOWY

„Jak wesoło dziś w przedszkolu, wkoło słychać brawa. Gra muzyka już od rana, przecież to karnawał…” 

…i trudno odgadnąć czy to książkowi bohaterowie, czy to przedszkolaki przyszły na bal karnawałowy do swojego przedszkola. Dnia 13.02.2020 już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie znanych i mniej znanych bajek i filmów, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, policjantów,...  nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. W sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy, mimo chwilowego zmęczenia. Ach, co to był za bal... Następny za rok!

BAL 1  BAL PRZYC 


DZIEŃ TALENTU

Dnia 12.02.2020 r. o godz. 10.15, w naszym przedszkolu odbył się konkurs „Dzień talentu”, podczas którego reprezentanci grup mogli pochwalić się swoim talentem. Do występów uczestnicy przygotowywali się w domu, pod okiem rodziców.

W konkursie, jako pierwsi wystąpili reprezentanci grup starszych. Z grupy IV: Marianka zagrała na skrzypcach piosenkę ludową: „Go tell aunt Rhody”, a Miruś, ubrany w ukraińską koszulę ludową, zaśpiewał po ukraińsku piosenkę „Morozec”.

MARIANKA  MIRUŚ 

Następnie wystąpili reprezentanci grupy V: Natalka zatańczyła z dużym wdziękiem do piosenki Czadomana „Ruda tańczy, jak szalona”, zaś Adaś z prawdziwie aktorską interpretacją przeczytał wiersz J. Tuwima:  „W aeroplanie”.

NATALKA ADAM

Jako ostatnie w konkursie zaprezentowały się przedstawicielki grupy VI: Julia śpiewała i tańczyła do piosenki Cleo: „Za krokiem krok”, z kolei Liliana wykazała się kunsztem baletowym, tańcząc  do muzyki filmowej z bajki „Kraina Lodu”.

JULKA LILI 

Na zakończenie Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim trzem grupom starszym udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Przedszkole talentów”. Wręczyła poszczególnym grupom puchary: złoty, srebrny lub brązowy, w zależności od tego, ile zadań konkursowych zrealizowały. Złoty puchar zdobyła grupa IV, srebrny – grupa V, a brązowy grupa – VI.

II turze wystąpili reprezentanci grup młodszych. Z grupy II:Lenka wystąpiła z prezentacją piosenki Majki Jeżowskiej „Blues bujany”.

ttttttt

Następnie wystąpiły reprezentantki grupy III: Felicja, która bardzo ekspresyjnie wyrecytowała wiersz J. Tuwima p/t: „Okulary” oraz Mira która przedstawiła twórcze opowiadanie o zwierzętach w ciekawej formie „Pudełkowych opowieści”.

tt3 ttIIINa zakończenie każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom oraz medal. Następnie – w zależności od tego, ile zadań konkursowych zrealizowały poszczególne grupy – Pani Dyrektor wręczyła puchary: złoty puchar zdobyła grupa III, srebrny – grupa II, a brązowy – grupa I.

Oto nasze medale i puchary:

MEDALE PUCHARY  


 WYSTĘPY PRZEDSZKOLAKÓW

W dniach 17-23.01.2020 r. w naszym przedszkolu odbyły się występy śródroczne dla Rodziców oraz świętowaliśmy Uroczystość Babć i Dziadziusiów. Każda grupa zaprezentowała program artystyczny przygotowany z tych okazji:

Gr. I – „Krasnoludki”

Gr. II – „Zimowe zabawy”

Gr. III – „Misie i laleczki”

Gr. IV – „Góralskie jasełka”

Gr. V – „Cztery pory roku”

Gr. VI – „W starym Krakowie”

Każdy występ został entuzjastycznie przyjęty przez zaproszonych gości, którzy nie kryli wzruszenia i słów zachwytu dla małych aktorów!


WARSZTATY ŚWIECOWE

W dniach 14–15.01.2020 r. na terenie naszego przedszkola, dzieci ze wszystkich grup wzięły czynny udział w warsztatach świecowych, podczas których przedszkolaki, z przejęciem i zaangażowaniem, samodzielnie przygotowały własne świece żelowe, ozdabiając je kolorowym piaskiem, kamyczkami, muszelkami, suszonymi owocami i kwiatami, tworząc w ten sposób niepowtarzalną kompozycję koloru i zapachu. W całym przedszkolu unosiły się zapachy w odpowiednim klimacie: róży, frezji, truskawki, maliny, pieczonego jabłka i wanilii. Gotowe, elegancko zapakowane świece, dzieci wręczyły swoim ukochanym Babciom i wyjątkowym Dziadziusiom podczas uroczystości przygotowanej z okazji Ich święta.


WIGILIA

W dniu 20.12.2019 r. dzieci ze wszystkich grup wraz z pracownikami przedszkola spotkały się na Wigilii przedszkolnej. Na początku Pani Dyrektor złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne, a następnie w świątecznej atmosferze zaśpiewano kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Potem przedszkolaki wraz z nauczycielkami udały się do swoich sal, aby dalej celebrować te niezwykłe chwile przy słodkim poczęstunku, łamiąc się opłatkiem, wymieniając się swoimi wrażeniami z przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia oraz wspólnie kolędując.   

WIGILIA


 TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

W dniu 18.12.2019 r. przedszkolaki ze wszystkich grup obejrzały przedstawienie „Święta na zamku”. Spektakl wprowadził dzieci w nastrój bożonarodzeniowy przypominając tradycje związane z tymi świętami. Poruszył także wartości moralne takie jak empatia, pomoc starszym i słabszym, skromność. Próżna i przemądrzała księżniczka Zosia, zmieniała się na oczach dzieci, i przy ich podpowiedziach, w przyjacielską sympatyczną dziewczynkę. Zrozumiała niewłaściwość swojego poprzedniego zachowania, a przedszkolaki poczuły się ważne,  bo miały swój udział w konstruktywnych zmianach postępowania księżniczki przez umiejętne włączenie ich w rozmowę przez aktorów – wróżkę, samą księżniczkę i jej przyjaciółkę Anię. Dzieci były bardzo zadowolone, nagrodziły aktorów gromkimi brawami.


 KOLĘDOWANIE

W dniu 13.12.2019 r.na terenie naszego przedszkola, dzieci ze wszystkich grup wzięły aktywny udział w „Przedszkolnym przeglądzie kolęd”. Każda z grup zaprezentowała przygotowaną wcześniej interpretację wybranej kolędy lub pastorałki.

Grupa I – kolęda „Przybieżeli do Betlejem”

Grupa II – pastorałka „Chodźmy razem do Betlejem”

Grupa III – kolęda „Wśród nocnej ciszy”

Grupa IV – kolęda „Gore gwiazda”

Grupa V – pastorałka „Cieszmy się i pod niebiosy”

Grupa VI – kolęda „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Wspólne kolędowanie wprowadziło nas w pełni w atmosferę świąt Bożego Narodzenia.

KOLĘDOWANIE 1 KOLĘDOWANIE 2


 BIBLIOTEKA

W dniu 12.12.2019 r. dzieci z grupy V i VI odwiedziły Filię nr 40 Biblioteki Kraków (na osiedlu), gdzie zapoznały się z tradycjami Bożego Narodzenia oraz wykonały aniołki z papieru ozdabiając je pastelami i brokatem. Na zakończenie wspólnie złożyły życzenia świąteczne Pani bibliotekarce.

BIBLIOT GR V


 BIBLIOTEKA

W dniu 10.12.2019 r. dzieci z grupy III i IV wybrały się do Filii nr 40 Biblioteki Kraków (na osiedlu), gdzie wzięły udział w warsztatach p/t: „Kolorowa zima”. Przedszkolaki wysłuchały fragmentu opowiadania „Przygody Toppi”, M. Mortki opisującego podróż renifera, który wioząc prezenty dzieciom zgubił drogę. Następnie przedszkolaki z grupy III składały aniołki z gotowych elementów, a dzieci z grupy IV projektowały choinkę – zawieszkę wg własnego pomysłu. Wszyscy również podziwiali w bibliotece oryginalną choinkę ułożoną z książek.

BIB IV ZAWIESZKA BIB IV CH BIB III


 MUSICAL ŚWIĄTECZNY

W dniu 03.12.2019 r. nasze przedszkole odwiedzili tajemniczy goście z fabryki Świętego Mikołaja. Aktorzy z „Agencji Artystycznej Uśmiech” wywołali radość na twarzach najmłodszych widzów. Piosenki, pastorałki i kolędy umiliły długi czas oczekiwania na przyjście św. Mikołaja, a także przybliżyły klimat Świąt Bożego Narodzenia. Doskonale dobrany do dzieci repertuar pozwolił przedszkolakom na czynne uczestnictwo w występach musicalowych. Młodzi widzowie razem z aktorami szykowali piękne ozdoby choinkowe, pakowali worek pełen niespodzianek, rozwiązywali zagadkę zniknięcia listy z prezentami. Artyści wdrożyli dzieci w ciężką pracę Elfa Ptysia i jego koleżanki Psotki, która tak jak najmłodsi chciałaby już spotkać się ze św. Mikołajem. Wszystko to odbywało się przy muzyce wykonywanej przez profesjonalnych aktorów musicalowych.

MUSICAL 3 MUSICAL 2 MUSICAL 1 


 TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

W dniu 29.11.2019 r. do naszego przedszkola zawitali aktorzy z teatru dla dzieci i młodzieży „Eden”. Zabrali najmłodszych widzów w nadzwyczajną podróż w czasie do miasta, w którym żył i działał biskup Mikołaj, późniejszy święty. Dzieci mogły poznać św. Mikołaja od jego ludzkiej, mniej magicznej strony. Dzięki interaktywnej formule mali widzowie czuli się sprawcami obserwowanych wydarzeń. Aktorzy w sposób przystępny dla dzieci przekazali uniwersalne wartości: uczyli, że drugiego człowieka należy traktować z szacunkiem, współczuciem. Dzieci na podstawie naocznego przykładu zaznajomiły się z pojęciem altruizmu. Spektakl pobudził podstawowe sfery: emocjonalną, intelektualną i moralną. W sposób atrakcyjny nawiązywał także do wcześniejszego przedstawienia „Prawdziwy skarb” i rozwinął główną myśl, aby dzielić się z innymi, bo dzięki temu zyskujemy więcej niż możemy fizycznie posiadać.

MIKOŁAJ 1 MIKOŁAJ 2 MIKOŁAJ 3 


ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

W ostatnim tygodniu miesiąca listopada, we wszystkich grupach odbyły się spotkania integracyjne z rodzicami.

 W dniu 26.11.2019 r. w grupie I i III.

Dzieci i rodzice z grupy I bawili się z jesiennymi „Ptakami – Dziwakami”, które na zakończenie zajęć wykonywali z różnorodnego materiału plastycznego na bazie balonów wg własnej fantazji i inwencji twórczej.

INTEGR I GR

W grupie III natomiast odbyły się tańce, śpiewy i zabawy związane z obchodami Święta Pluszowego Misia. Uczestnicy, m.in., odgadywali imiona różnych misiów widząc tylko fragment obrazka „Przez dziurkę od klucza”, a na zakończenie spotkania wykonali portret wybranego misia na balonie.

INTEGR III 3 GR INTEGR III GR 

W dniu 27.11.2019 r. w grupie IV i V.

Uczestnicy spotkania w grupie IV wybrali się czterema „pociągami” w podróż do magicznej krainy „Figurolandii”. Po tańcach i zabawach z figurami geometrycznymi, przedszkolaki z rodzicami wykonały w czterech zespołach zabawki, prezenty mikołajowo – świąteczne z figur.

INTEGR IV GR 1 INTEGR IV GR 2 INTEGR IV GR 3 INTEGR IV GR 4 CHUSTA IV GR 

W grupie V natomiast odbyły się warsztaty p/t: „Zabawy mikołajkowe – w oczekiwaniu na św. Mikołaja”. Dzieci wraz z rodzicami wysłuchały listu od Mikołaja i wszyscy wspólnie wybrali się w podróż mikołajową do Laponii. Na zakończenie spotkania uczestnicy projektowali Mikołaje z czerwonych balonów i białego papieru.

INTEGR V GR 2 INTEGR V GR 

W dniu 28.11.2019 r. w grupie VI i II.

W grupie VI tematem zajęć było „Oczekiwanie na św. Mikołaja”. Dzieci poznały legendę o św. Mikołaju, odpowiadały na pytania, a także zgadywały co znajduje się w worku św. Mikołaja. Nie brakło również tańców z rodzicami. Na koniec dzieci wraz z rodzicami wykonały pracę plastyczną.

W grupie II, w związku ze zbliżającymi się Mikołajkami maluszki otrzymały list od Mikołaja. List zawierał zagadkę rysunkową wyjaśniającą miejsce ukrytego „skarbu”. W odnalezionym kuferku dzieci znalazły zadanie do wykonania, grę „Bingo geometryczne”. Wszystkie dzieci osiągnęły sukces odszukując na swojej planszy wskazane przez „Mikołaja” figury. Mikołaj podał również tajemnicze zaklęcie, które pomoże uczestnikom zabawy spełnić ich marzenia. Na zakończenie dzieci wraz z rodzicami wykonały „Balonowe głowy Mikołaja” oraz zaśpiewały poznaną piosenkę „Mikołaj jedzie samochodem”. 

INTEGR II GR

Wspólne zabawy muzyczno – ruchowe, tańce, zagadki, gry i opowieści były dla wszystkich wspaniałym przeżyciem; a wszystko to przebiegało w miłej, już troszkę świątecznej atmosferze. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!


 KONKURS RECYTATORSKI

Dnia 27.11.2019 r. na terenie naszego przedszkola odbył się wewnątrzprzedszkolny konkurs recytatorski p/t „Wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy” (w ramach realizacji zadania konkursowego „Przedszkole Talentów”). Dzieci ze wszystkich grup wiekowych zaprezentowały swój talent aktorski i recytatorski, prezentując jeden z wierszy Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy. Prezentacje ocenianie były w dwóch kategoriach wiekowych (dzieci młodsze i dzieci starsze). Oto wyniki:

DZIECI MŁODSZE

I miejsce – grupa II (J. Tuwim „Warzywa”)

II miejsce – grupa III (J. Tuwim „Bambo”)

III miejsce – grupa I (J. Tuwim „Kotek)

DZIECI STARSZE

I miejsce – grupa IV  (J. Brzechwa „Pomidor”)

II miejsce – grupa VI (J. Tuwim „W aeroplanie”)

III miejsce – grupa V (J. Brzechwa „Na straganie”)

Wszystkie grupy otrzymały nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu strojów.


SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM

W dniu 26.11.2019 r. nasze przedszkole odwiedził gość z Kopalni Soli z Wieliczki, który przywitał nas górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”. Górnik ubrany był w piękny, galowy mundur, na jego czapce, która poprawnie nazywa się czako, lśnił biały pióropusz z kogucich piór. Podczas spotkania, które przebiegało w bardzo miłej atmosferze, nasz gość opowiedział przedszkolakom piękną legendę o Świętej Kindze, która sprowadziła sól do naszego kraju oraz o tym, jak niebezpieczna jest praca górników. Na zakończenie przedszkolaki zostały obdarowane tematycznymi kolorowankami i naklejkami. Spotkanie z górnikiem zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

GÓRNIK 1 GÓRNIK 2 


SPEKTAKL EKOLOGICZNY

W dniu 25.11.2019 r. w naszym przedszkolu wszystkie dzieci miały okazję obejrzeć teatrzyk p/t.: „Wyprawa batyskafem. Misja Skratek” – przygotowany pod patronatem Wodociągów Miasta Krakowa. Inscenizacja poruszała, w przystępnej dla dzieci formie, problem zanieczyszczenia środowiska poprzez wrzucanie do kanalizacji różnych przedmiotów, które nie powinny się tam znaleźć. Sądząc po reakcji przedszkolaków i ich zainteresowaniu tym ważnym tematem, na pewno inscenizacja wpłynie na budowanie wśród dzieci postaw proekologicznych, tak ważnych w dzisiejszym świecie.

Nasze przedszkolaki obejrzały ten spektakl dzięki zaangażowaniu i uprzejmości mamy Poli z grupy IV. Serdecznie dziękujemy!

EKO 1 EKO 2 


ZAJĘCIA OTWARTE

W dniu 22.11.2019r. w grupie II odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców p/t „Kiedy deszcz za oknem pada”. Podczas zajęć dzieci rozwijały procesy myślowe: spostrzeganie, uwagę i pamięć, ćwiczyły sprawność narządów artykulacyjnych oraz wykonywały pracę plastyczną „Deszcz i parasol”. Po wysłuchaniu bajki „Pod grzybem” dzieci klasyfikowały zwierzęta na te które unikają wody oraz te dla których woda jest naturalnym środowiskiem życia. Celem rozwijania procesu spostrzegania umieszczały figury na sylwetach parasoli. Woda stała się dla maluchów materiałem badawczym. Dzieci określały jej kolor, zastanawiały się co można zrobić aby woda zmieniła barwę. Wykorzystując rurki do napojów dzieci dmuchały do wody robiąc w ten sposób „burzę” w szklance wody. Wykonały również swój napój malinowy, który z radością mogły wypić przez rurkę. W dalszej części zajęć dzieci wykonały prace plastyczne „Deszcz i parasol”. Wykorzystały wcześniej pomalowane wałeczkami kartki oraz „harmonijkowe parasole”. Zabawa sprawiała dzieciom wiele radości.


 WARSZTATY ANIELSKIEJ SZTUKI

W dniu 22.11.2019 r. dzieci ze wszystkich grup wzięły udział w warsztatach p/t: „Warsztaty anielskiej sztuki” organizowanych na terenie naszego przedszkola. Podczas tych zajęć przedszkolaki zapoznały się z motywem anioła oraz rozwijały swoją wyobraźnię i inwencję twórczą. Każde dziecko, za pomocą elementów montażowych, połączyło drewniane części oraz ozdobiło je za pomocą farb i kolorowych ozdób (cekiny, koronki). Wykonane aniołki będą uroczym upominkiem świątecznym dla rodziców z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, który dzieci zabiorą w grudniu do domu z życzeniami świątecznymi. 


WARSZTATY EKOLOGICZNE

W dniu 21.11.19r. odbyły się warsztaty ekologiczne dla grup starszych V i VI z udziałem rodzica p/t: „Biznes kontra smog”. Na początku spotkania dzieci wzięły udział w zagadkach słownych i dotykowych, dotyczących zapachów i segregowania śmieci. Zapoznały się także ze sposobami szanowania środowiska oraz sposobami wykorzystywania energii świetlnej. W sposób zabawowy opowiadały i przedstawiały, jak wygląda smog i jakie są objawy zatrucia brudnym powietrzem. Bawiły się w zabawie ruchowej „Prawda czy fałsz”. Wszystkie zabawy przeplatane były krótkimi filmikami dla dzieci utrwalającymi, czego nie wolno, a co należy robić, żeby zadbać o czyste powietrze, co wpływa na zdrowie, co mu szkodzi. Na zakończenie warsztatów dzieci otrzymały gadżety i broszurki oraz wspólny dyplom uczestnictwa w warsztatach.


ALE CYRK!

W dniu 20.11.2019 r. dzieci ze wszystkich grup uczestniczyły na terenie naszego przedszkola w innowacyjnych warsztatach, podczas których przedszkolaki rozwijały i doskonaliły koordynację wzrokowo – ruchową, w zabawach zręcznościowych angażowały pracę obu półkul mózgowych, ćwiczyły poczucie równowagi, jak również uczyły się cierpliwości i wytrwałości. Z zapartym tchem oglądały pokaz żonglowania, podziwiały umiejętność chodzenia na szczudłach, a także samodzielnie wykonywały ćwiczenia, doskonalące zręczność. Podczas warsztatów dało się odczuć dziecięcą radość, wszystkie przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem wykonywały proponowane przez instruktorów ćwiczenia, co dawało im poczucie satysfakcji. Ogromną radość i mnóstwo emocji wzbudzały także zabawy, podczas których dzieci były angażowane do asystowania instruktorom, co wywoływało spory aplauz wśród widowni – pojawiło się dopingowanie, które także wyzwalało dziecięcą radość.

CYRK 1 CYRK 2 CYRK 3 


SPOTKANIE Z ARTYSTĄ MALARZEM

Dnia 08.11.2019 r. przedszkolaki z grupy III i V miały okazję spotkać się z artystą – plastykiem panem Tadeuszem Ziętarą. Podczas zajęć artysta opowiadał o tym, jak powstają jego prace oraz jakich narzędzi używa do stworzenia dzieła malarskiego – jakich należy użyć pędzli, ołówków, kredek, farb, podkładów i jak mieszać barwy by uzyskać potrzebny kolor do namalowania obrazu. Dzieci z wielkim zainteresowaniem patrzyły, jak na ich oczach powstaje obraz techniką akwareli, a odważni nawet spróbowali tej trudnej sztuki. Okazało się jednak, że malowanie przy sztalugach wcale nie jest takie proste. Spotkanie z panem Tadeuszem było dla przedszkolaków ciekawym doświadczeniem. Na zakończenie każde dziecko otrzymało na pamiątkę pocztówkę z akwarelą artysty.

MALARZ 1 MALARZ 2 MALARZ 3  


WIZYTA W KUCHNI

Dnia 6.11.2019 r. w grupie II odbyły się zajęcia p/t: „Kto mieszka w kuchni?”. Po wysłuchaniu opowiadania „Jak łyżeczka mała dużą stać się chciała”, dzieci oglądały różnego rodzaju przedmioty kuchenne. Porównywały kształty łyżek i starały się określać ich przeznaczenie. Następnie dzieci udały się do przedszkolnej kuchni, gdzie pan Marek pokazał im różne naczynia kuchenne. Przedszkolaki porównywały wielkości garnków, przyporządkowały im odpowiednie pokrywki, a także dobierały pasujące chochle. Na zakończenie tego spotkania przedszkolaki recytowały wiersz Juliana Tuwima „Warzywa”.

KUCHNIA 1 KUCHNIA 2 

KUCHNIA 3 


BIBLIOTEKA

W dniu 05.11.2019 r. dzieci z grupy III i IV a w dniu 07.11.19 r. dzieci z grupy V i VI wybrały się do Filii nr 40 Biblioteki Kraków (na osiedlu), gdzie wzięły udział w warsztatach patriotycznych p/t: „Kto ty jesteś – Polak mały” na podstawie wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Po wysłuchaniu opowieści o swoim kraju oraz ciekawostek z życia Józefa Piłsudskiego, dzieci obejrzały krótki film o symbolach narodowych i historii naszego państwa. Dowiedziały się, m.in., jak wygląda godło Polski, co symbolizują czerwień i biel i dlaczego „Mazurek Dąbrowskiego” jest wyjątkową pieśnią. Ponadto, przedszkolaki miały niepowtarzalną okazję zobaczyć, jak wyglądał i jakie wyposażenie posiadał plecak żołnierza, a niektórzy zdecydowali się nawet taki plecak przymierzyć. Na zakończenie spotkania najstarsze przedszkolaki projektowały biało czerwone kotyliony na zbliżające się Święto Niepodległości.

PATRIOT 2 PATRIOT 1 

PATRIOT 3 KOTYLIONY


WARSZTATY CHEMICZNO – FIZYCZNE

W dniu 06.11.2019 r. przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych wzięły udział w warsztatach chemiczno – fizycznych, podczas których obserwowały i wykonywały – pod okiem instruktorów – ciekawe eksperymenty z zakresu chemii i fizyki. Zaproszeni „Szaleni Naukowcy” zademonstrowali iście wybuchowe pokazy, a wszystko w bezpiecznej i pełnej niespodzianek atmosferze. Dzieci poznały profesjonalny sprzęt, używany przez naukowców jak: menzurki, miarki, pipetki, przygotowywały bulgoczące kolorowe mikstury, same odmierzały, przelewały, dosypywały czy wkraplały odmierzone preparaty dla uzyskania niesamowitego efektu. Było dużo piany, dużo dymu i dużo radości. Podczas pokazu, przedszkolaki miały niepowtarzalną okazję zapoznać się z wyjątkową substancją, jaką jest suchy lód. Same dzieci zakładały fartuchy i ochronne gogle, by bezpiecznie bawić się suchym lodem, poznawały jego właściwości. Nie obyło się również bez sztuczek balonowych: niepękający balon, rakieta balonowa, pompowanie balona bez pompki (CO2). Warsztaty bardzo pobudziły wyobraźnię dzieci i zachęciły je do samodzielnego, dalszego eksperymentowania.

FIZ FIZ 1 FIZ 3 


KOMENDA POLICJI

Dnia 5.11.2019 r., przedszkolaki z grupy V zostały zaproszone na Komendę Miejską Policji przy ul. Siemiradzkiego 24 w Krakowie, zorganizowaną przez tatę Agatki w ramach akcji „Mój zawód moja pasja”. Pod okiem pana policjanta dzieci miały okazję zwiedzić komisariat policji i poznać organizację pracy policjantów. Na początku mieliśmy okazję przymierzyć strój ochronny policjantów, używany podczas organizacji różnych akcji i imprez. Następnie pod okiem pani policjantki przypomnieliśmy sobie, jak należy dbać o swoje bezpieczeństwo i jak należy odpowiednio się zachować w sytuacji zagrożenia, a także poznaliśmy na czym polega praca pirotechników. Następnie odwiedziliśmy pomieszczenie, w którym policjanci odbierają zgłoszenia, poznaliśmy w jaki sposób patrolowane jest miasto, jakiego sprzętu używają policjanci. Pod koniec naszej wizyty przedszkolaki na pamiątkę otrzymały pobrane odciski dłoni i odblaski. Na zakończenie miłej wizyty na komendzie pan policjant zaprezentował policyjnego psa tropiącego i pozwolił nam przejechać się wozem policyjnym pod opieką naszych pań. To była wyjątkowa wycieczka, pełna pozytywnych emocji i wrażeń. Dziękujemy tacie Agatki za zaangażowanie, organizację oraz profesjonalne podejście do dzieci i przekazaną wiedzę.  

KOMEN KOMEN 1  


  TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

Dnia 31.10.2019 r. w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie p/t. „Prawdziwy skarb”, będące adaptacją biblijnej przypowieści o synu marnotrawnym. Inscenizację przygotował teatr dla dzieci i młodzieży „Eden”. Artyści za pomocą ręcznie malowanej scenografii, której dopełnieniem były kostiumy, przenieśli nas w świat zamków i orientalnych straganów, zapoznali z mieszkańcami wsi i miasta. Młodych widzów rozbawiały humorystyczne sceny, muzyka i improwizowane dialogi aktorów z dziećmi. Przedstawienie miało charakter interaktywny, tak więc najmłodsi mogli chociaż przez chwilę wejść na scenę i poczuć się prawdziwymi pomocnikami farmerów karmiąc ptactwo lub grabiąc podwórko. Spektakl uświadomił dzieciom, kim jest prawdziwy przyjaciel oraz ukazał metaforyczny skarb, który został ukryty przez aktorów a odkryty przez przedszkolną widownię.  

TEA 1 TEA 2 TEA 3   


 BIBLIOTEKA

W dniu 29.10.2019 r. dzieci z grup V i VI udały się do osiedlowej biblioteki na lekcję biblioteczną p/t „Biblioteczne zakamarki – przyroda jesienią w poezji i prozie”. Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się co znaczą słowa: poezja i proza oraz wysłuchać wybrane przez panią bibliotekarkę najciekawsze utwory literackie dla dzieci o tematyce jesiennej. Pod koniec spotkania wszystkie przedszkolaki brały udział w rozwiązywaniu zagadek o tematyce jesiennej. Każda poprawnie udzielona odpowiedź została nagrodzona książeczką z wierszem Jana Brzechwy.

BIB V 1 


KINO „KIJÓW”

W dniu 25.10.2019 r. dzieci z grupy V i VI pojechały autokarem do Kina Kijów w Krakowie. Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeliśmy przedstawienie p/t: „Piotruś Pan”. Dzięki doskonałej obsadzie aktorów, bogatej aranżacji środków scenicznych – charakteryzacje, ciekawe rekwizyty, dekoracje oraz interesującą oprawę muzyczną i świetlną, przenieśliśmy się na chwilę do niezwykłej krainy marzeń i snu. Spektakl opowiadał o przygodach chłopca o imieniu Piotruś, który nigdy nie chciał być dorosły, ponieważ lubił bajki i ciekawe przygody. Przygody Piotrusia Pana, władcy tajemniczej krainy pełnej wróżek, syren, piratów i Indian bardzo zaciekawiły dzieci. Na pewno miło będą wspominać aktorów i różne atrakcje związane z wyjazdem do teatru.

PIOTRUŚ 


WARSZTATY SENSORYCZNE

W dniach: 23.10.2019 r. i 25.10.2019 r. dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w warsztatach sensorycznych prowadzonych przez terapeutę integracji sensorycznej. Podczas tych zajęć przedszkolaki poznawały otaczający je świat za pomocą zmysłów (dotyku, słuchu, wzroku, węchu i czucia głębokiego). Wszystkie zadania, z którymi zmierzyły się nasze dzieci miały formę zabawową. Do zabaw tych wykorzystano zarówno sprzęt specjalistyczny (lampa UV), jak i przedmioty codziennego użytku tj.: piłeczki pingpongowe, kolorowe chusty, latarki, folię malarską, papier fluorescencyjny, itp. Podczas tych zajęć przedszkolaki usprawniały koordynację wzrokowo – ruchową, stymulowały swoje zmysły, uczyły się cierpliwości i wytrwałości, a także dały dzieciom wiele radości. Warsztaty te były dostosowane do wieku i możliwości dzieci z każdej grupy.

SENS 1 SENS 2 


 DZIKA KLINIKA

W dniu 24.10.2019 r. dzieci ze wszystkich grup wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez panią z Centrum Pomocy dla dzikich zwierząt. Przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą sposobów ochrony zwierząt, utrwaliły wiedzę n/t przestrzegania zasad bezpieczeństwa wobec dzikich zwierząt, zarówno w lesie jak i w parku czy w mieście. Dzieci dowiedziały się również, jak udzielić pomocy zwierzętom, gdzie się udać, a także jak karmić ptaki zimą.


MANGGHA

W dniu 23.10.2019 r. przedszkolaki z grupy IV wybrały się na wycieczkę do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA aby uczestniczyć w warsztatach p/t: „Podróż po Japonii dla przedszkolaków”. Podróż” rozpoczęła się od opowieści o Japonii: o usytuowaniu geograficznym kraju, przyrodzie, kulturze i sztuce, tradycji i codzienności współczesnego Japończyka. Opowieść prowadzącej warsztaty wzbogacona była sensoryczną mapą Japonii, którą dzieci kreatywnie uzupełniały elementami związanymi z tym krajem. Kolejnym punktem „podróży” były zajęcia warsztatowe z origami, czyli tradycyjnej sztuki składania papieru. Przedszkolaki samodzielnie lub z niewielką pomocą dorosłych złożyły z kolorowych kartek: pieska, kotka oraz hełm samuraja. Końcowym przystankiem „podróży” było zwiedzanie aktualnej wystawy muzealnej pod opieką edukatora. „Podróż” ta okazała się ciekawym doświadczeniem zarówno dla dzieci jak i pań nauczycielek.

JAP 1 JAP 2 JAP 3


BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

W dniu 17.10.2019 r. dzieci z grupy V wybrały się na wycieczkę do Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Rajskiej. Wychowankowie mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach dotyczących korzystania z wypożyczania książek z wypożyczalni dla dzieci. Pani bibliotekarka zapoznała dzieci z powstaniem pisma i pokazała dzieciom najstarsze książki z okresu średniowiecza po książki współczesne (w tym pisane Braillem). Następnie przedszkolaki wyruszyły w poszukiwaniu zniszczonych książek do specjalnej pracowni, w której zobaczyły jak projektuje się nowe okładki, itp. Same również miały możliwość zaprojektowania zakładki do książki o Franklinie i skorzystały z czytelni dla dzieci. To była dla nich ważna lekcja przenosząca je w świat fantazji, w której książka jest dobra na wszystko.

B 1 B 2 B 3 


MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ

W dniu 15.10.2019 r. grupa VI wybrała się do Muzeum Inżynierii Miejskiej na ul. Świętego Wawrzyńca 15. Tam wzięła udział w warsztatach zlokalizowanych w strefie kreatywności p/t: „Miasto przyszłości”. Dzieci wyobraziły sobie, jak może wyglądać wymarzone miasto za 100 lat i po krótkiej „burzy mózgów” przebrały się za prawdziwych konstruktorów w kaski i kamizelki i zaczęły konstruować swoją wymyśloną budowlę. Za pomocą dużych klocków, w dwóch grupach, uruchamiając pokłady swojej nieograniczonej wyobraźni, współdziałając stworzyły niepowtarzalne i wyjątkowe budowle.

mim 1    mim 2 


DRUKARNIA

W dniu 9.10.2019 r. grupa VI została gościnnie zaproszona przez tatę Madzi S. w ramach akcji „Mój zawód – moja pasja” do drukarni przy Wydawnictwie Instytutu Księży Misjonarzy. Dzieci poznały zawód drukarza i proces powstawania książki, broszurki czy nawet plakatu od pierwszego kroku. Poznały również stare metody drukowania na starych maszynach, a także te nowe na nowoczesnych cyfrowych sprzętach. Dzieci zobaczyły i zapoznały się z pracą wielu maszyn, które są potrzebne aby powstała książka. Widziały maszyny do druku czarno – białego oraz kolorowego, w którym są ogromne kałamarze na tusz kolorowy. Cała maszyna była tak ogromna, że zajmowała jedno duże pomieszczenie. Przedszkolaki widziały też wielkie gilotyny, które z ogromną precyzją docinają nadmiar papieru. W kolejnym kroku poznały przebieg sklejania okładki z książką w sposób już zmechanizowany, ale obsługiwany przez pracownika. Dziękujemy bardzo, za zaangażowanie i przygotowanie do prezentacji pracy drukarza tacie Madzi oraz jego współpracownikom, za wzorowe podejście do dzieci i chęć przekazania im wiedzy.

druk 2   druk 1 


WARSZTAT SAMOCHODOWY

W dniu 07.10.2019 r. grupa IV odwiedziła warsztat samochodowy taty Lenki. Dostaliśmy zaproszenie w ramach akcji „Mój zawód, moja pasja”, podczas której rodzice prezentują przedszkolakom swoją profesję lub hobby. Mieliśmy okazję zobaczyć codzienną pracę mechaników podczas zmieniania opon w samochodzie z letnich na zimowe. To było ciekawe doświadczenie dla dzieci, tym bardziej, że tata Lenki pozwolił chętnym dokręcić śruby w oponach. Dodatkowymi atrakcjami były przygotowane zagadki, w trakcie których zadaniem było rozpoznawanie marek samochodów oraz małe „co nieco” – lizak dla każdego. Na zakończenie wizyty każdy otrzymał na pamiątkę przyrząd do zeskrobywania szronu i śniegu z zamarzniętych szyb samochodowych. Bardzo dziękujemy Rodzicom Lenki za tak wspaniałe przyjęcie.

warsztat        warsztat 1 .jpg  


 DOM JANA MATEJKI

W dniu 03.10.2019 r. grupa V wybrała się na wycieczkę na warsztaty p/t „Trzy wieże i Stańczyk” do Muzeum – Domu Jana Matejki. Dzieci mogły zapoznać się z życiem i twórczością polskiego malarza. Zwiedziły Jego dom poznając pokoje pełne tajemniczych sprzętów i obrazów oraz pracownię malarską. Wzięły czynnie udział w poznaniu nowej legendy o Stańczyku przebierając się w strój Stańczyka oraz poznając najważniejsze obrazy przedstawiające historię dawnej Polski. Na zakończenie rysując zamieniały szkielet dinozaura w wawelskiego kolorowego smoka. To była dla nich cenna lekcja historii naszego miasta.

stańczyk   dom matejki


BIBLIOTEKA

W dniu 1.10.2019 r. dzieci z grup: IV i VI, a w dniu 8.10.2019 r. dzieci z grupy III udały się do osiedlowej biblioteki na lekcję biblioteczną. Dowiedziały się, jak dbać o książki, jak dobierać je do wieku i umiejętności czytania oraz zapoznały się z książkami, które są przeznaczone dla dzieci nieumiejących czytać – poznały książki z samymi ilustracjami przeznaczonymi do opowiadania własnymi słowami a zarazem rozwijania swojej wyobraźni. Na koniec spotkania pani bibliotekarka oprowadziła dzieci po bibliotece, wytłumaczyła które działy z książkami są dla dzieci i w jaki sposób są ułożone na półkach. Wytłumaczyła także sposób wypożyczania książek: dozwoloną ilość i czas na jaki można wypożyczyć i ewentualnie przedłużyć czas wypożyczenia.

BIB 1 BIB 2 


 PIZZERIA

Dnia 25.09.2019 roku przedszkolaki z grupy IV wybrały się na wycieczkę do pizzerii „Dominium” w Bonarce. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z etapami powstawania pizzy oraz wyglądem i wyposażeniem pizzerii. Przedszkolaki dowiedziały się również, na czym polega praca w tym miejscu oraz miały możliwość przypomnienia sobie zasad kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym, a także przy stole podczas posiłku. Na początku wizyty dowiedzieliśmy się, z jakiego kraju pochodzi pizza i jak wyglądała na samym początku. Przedszkolaki wzięły udział w rozmowie, w jaki sposób robi się ciasto na pizzę, a także poznały składniki używane do robienia pizzy. Ponadto miały okazję zobaczenia pieca, w którym piecze się pizzę ale najpierw obejrzały profesjonalny pokaz przygotowania pizzy „Margherita” przez prowadzącą warsztaty. Następnie nadszedł czas na najprzyjemniejszą część wycieczki – degustację upieczonych pizz, które bardzo wszystkim smakowały. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy za udział w warsztatach oraz drobne upominki w postaci magnesów i kuponów rabatowych. Wycieczka okazała się bardzo udana. Dzieci wróciły do przedszkola bogatsze o nową wiedzę, nowe doświadczenia, a przy tym w doskonałych humorach. 

PIZZ         PIZZ 2 


TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

W dniu 23.09.2019 r., dzieci ze wszystkich grup obejrzały teatrzyk w wykonaniu grupy animatorów z Agencji Artystycznej „Uśmiech”. Animatorzy wcieleni w chłopca Radka i dziewczynkę Agatkę poprzez swoje przygody, pokazali dzieciom, jak nie należy się zachowywać podczas pobytu w lesie, na podwórku i na ulicy. Dzięki obejrzanym scenkom przedszkolaki utrwaliły również zasady dotyczące unikania rozmów z nieznajomymi i zapoznały się z konsekwencjami takiego zachowania. 

teatrzyk B


DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Dnia 20.09.2019 r. w naszym przedszkolu świętowano „Dzień Przedszkolaka”. Na początku uroczystości wszystkie dzieci obejrzały teatrzyk p/t: „O dwóch głodnych wilczkach”, w wykonaniu pani dyrektor i pań nauczycielek. W trakcie spektaklu utrwalane były zasady bezpiecznego pobytu w przedszkolu. Następnie dzieci wzięły udział w quizie p/t: „Dobre wychowanie” oraz wspólnie tańczyły i śpiewały. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało upominek – książeczkę. Potem przedszkolaki rozeszły się do swoich sal, gdzie kontynuowały zabawy i pląsy przy muzyce integrując się w miłej atmosferze.

krolik

                 renia1 


MUZEUM NARODOWE

Dnia 13.09.2019 roku przedszkolaki z grupy V brały udział w lekcji muzealnej pt.: „Witraże” w Domu Józefa Mehoffera w Krakowie. Na początku dzieci zwiedziły ogród Mehoffera, znajdujący się przy posesji artysty, a następnie wzięły udział w zajęciach. Podczas lekcji obserwowały sztukę wizualną Józefa Mehoffera, poznały technikę i historię witrażu, a na zakończenie rozwijały samodzielną twórczość poprzez szkicowanie witraży na pergaminie. Czas spędzony w domu artysty był dla nas przyjemny.

wycieczka

 

 

 

2020  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates