background
logotype

Rekrutacja

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

na rok szkolny 2020-2021

 


 

 

Szanowni Państwo!

 

Listy dzieci przyjetych i nieprzyjetych do Samorzadowego Przedszkola nr 163 w Krakowie na rok szkolny 2020/2021
zostały w dniu 11 maja 2020 r. o godzinie 12.00 powieszone w siedzibie Przedszkola, ul. Podedworze 2a, 30-686 Kraków.

 

Brak wolnych miejsc w naszym przedszkolu na rok szkolny 2020-2021.

W związku z powyższym przedszkole nie prowadzi rekrutacji uzupełniającej.

 


 

UWAGA RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

 

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 163 W KRAKOWIE

 

NA ROK SZKOLNY 2020-2021

 

Szanowni Państwo!!!

 

Uprzejmie informujemy, iż od 27 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r., należy
POTWIERDZIĆ WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

 

Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Formico (od poniedziałku 27 kwietnia 2020 r.):

 

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail do przedszkola na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

 

UWAGA!

 

Brak potwierdzenia woli w dniach 27.04-08.05.2020 r. (08.05 do godziny 15.00) jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2020-2021, 24 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji – lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do Samorządowego Przedszkola nr 163 w Krakowie na rok szkolny 2020-2021.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich w przedszkolu oraz poprzez opublikowanie na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole163.edu.pl) w zakładce rekrutacja - na podstawie §11b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (§1 ust. 2 §11b. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.)

 


 

Terminarz rekrutacji:

· 2 - 31 marca 2020 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 1 kwietnia 2020 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia)

· 24 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.

· 27 kwietnia – 8 maja 2020 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

· 11 maja 2020 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły)

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

· 25 maja – 2 czerwca 2020 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 3 czerwca 2020 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)

· 17 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/ której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.

· 18 – 25 czerwca 2020 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

· 26 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej


 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, zawieszenie pracy przedszkola zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.

Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku wraz z kompletem załączników do placówki pierwszego wyboru.

Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do przedszkoli i szkół podstawowych także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu. Taką informację otrzymaliśmy z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

W związku z powyższym podpisany wniosek wraz z załącznikami do Samorządowego Przedszkola nr 163 w Krakowie, również można przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Każdy otrzymany przez nas wniosek w takiej formie zostanie potwierdzony poprzez informację w formie e-mailowej.

Jednocześnie prosimy pamiętać, że konieczne będzie złożenie dokumentów w formie papierowej – w późniejszym terminie. Będziemy Państwa o tym informować! Prosimy pilnować tej kwestii!

Ponadto na ten moment istnieje też możliwość dostarczenia wniosku z załącznikami bezpośrednio do przedszkola. Aby to zrobić należy się wcześniej umówić telefonicznie: 12 658 27 76 lub 660-637-533.

Z poważaniem,

Ewelina Cichońska

Dyrektor Przedszkola


Szanowni Państwo!

Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku wraz z kompletem załączników do placówki pierwszego wyboru.

Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do przedszkoli i szkół podstawowych także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu. Taką informację otrzymaliśmy z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

W związku z powyższym podpisany wniosek wraz z załącznikami do Samorządowego Przedszkola nr 163 w Krakowie, również można przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Każdy otrzymany przez nas wniosek w takiej formie zostanie potwierdzony poprzez informację w formie e-mailowej.

Jednocześnie prosimy pamiętać, że konieczne będzie złożenie dokumentów w formie papierowej – w późniejszym terminie. Będziemy Państwa o tym informować! Prosimy pilnować tej kwestii!

Ponadto na ten moment istnieje też możliwość dostarczenia wniosku z załącznikami bezpośrednio do przedszkola. Dyrektor Przedszkola w najbliższy czwartek (19.03.2020 r.) oraz wtorek (24.03.2020 r.) w godzinach 10.00-12.00 będzie przyjmować wnioski.

 

 

 


 

Szanowni Państwo!!!

 

UWAGA – ZMIANA GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA
W OKRESIE 16-25 MARCA 2020 R.- aktualizacja dnia 15 marca 2020 r.

 

Z związku z aktualną sytuacją dotyczącą
rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem

 

Wnioski o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 163

 

im. Heleny Bechlerowej w Krakowie

 

W OKRESIE 16 – 25 MARCA

będą przyjmowanie w kancelarii przedszkola

w następujących dniach oraz godzinach:

 

- wtorek (17.03) - 9.00-12.00

 

- czwartek (19.03) - 9.00-12.00

 

- wtorek (24.03) - 9.00-12.00

 

Prosimy przynosić wnioski z kompletem potrzebnych dokumentów.

 

W razie wątpliwości prosimy o wcześniejszy telefon do przedszkola. Jeśli będzie taka potrzeba to poinstruujemy Państwa i podpowiemy jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku.

 

PROSIMY NA BIEŻĄCO ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY. SYTUACJA JEST BARDZO DYNAMICZNA I TYM SAMYM INFORMACJE PRZEZ NAS PODAWANE MOGĄ ULEGAĆ SZYBKIM ZMIANOM.

 

 


 

Szanowni Państwo,

Mając na względzie wyjątkową sytuację i konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa jako dokument potwierdzający spełnianie kryterium, dotyczącego szczepień wystarczające jest oświadczenie rodzica lub książeczka szczepień.

 


 

UWAGA - DZIEŃ OTWARTY - ODWOŁANY!!!

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się zakażenia koronawirusem, mając na względzie bezpieczeństwo naszych Przedszkolaków, ich Rodzin oraz Państwa, DZIEŃ OTWARTY (z dnia 12 marca 2020 r.) W NASZYM PRZEDSZKOLU ZOSTAJE ODWOŁANY!!!

 

 


 

Serdecznie zapraszamy,

wszystkich Rodziców zainteresowanych

zapisaniem swojego dziecka

do Samorządowego Przedszkola nr 163 w Krakowie

na rok szkolny 2020-2021,

na „dzień otwarty”,

który odbędzie się 12 marca 2020 r.

w godz. 16.00-17.00

 

Tego dnia będzie można
porozmawiać z Dyrekcją Przedszkola

oraz obejrzeć placówkę.

 

Powyższe spotkanie jest przeznaczone tylko dla rodziców,
prosimy nie przyprowadzać tego dnia dzieci.

 

Po wynikach rekrutacji odbędą się

zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych

do naszego przedszkola.

 

 


 

 

ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach można składać  w dniach 2 – 31 marca 2020 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 – 2 marca 2020 r., natomiast wnioski można składać w przedszkolach/ szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola/ szkoły.

 

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2020/21 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów(ze zm.).
  3. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.
  4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0").
  5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Terminarz rekrutacji:

 

· 2 - 31 marca 2020 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 1 kwietnia 2020 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia)

 

· 24 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.

 

· 27 kwietnia – 8 maja 2020 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

· 11 maja 2020 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły)

 

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

 

· 25 maja – 2 czerwca 2020 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 3 czerwca 2020 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)

 

· 17 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/ której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.

 

· 18 – 25 czerwca 2020 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

· 26 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

 

Zasady rekrutacji:

 

I. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy.

 

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują  Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie – formularze będzie można pobrać w każdym przedszkolu/ szkole podstawowej biorącej udział w rekrutacji oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico (krakow.formico.pl).

 

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanemu/wskazanej przez rodziców jako pierwsze/pierwsza). Niezłożenie w terminie do 31 marca 2020 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

 

Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie - do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Złożenie większej ilości Wniosków o przyjęcie do różnych przedszkoli/szkół - spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tym przedszkolu/tej szkole, który/która jako pierwszy/ pierwsza dokona jego akceptacji w systemie informatycznym. Możliwość wprowadzenia pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowana.

 

Uwaga:

 

Dzieci urodzone po 31.12.2017 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 września 2020 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

 

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021 (tj. urodzone w 2014 r. lub wcześniej – jeżeli korzystają z odroczenia obowiązku szkolnego) przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności.

 

Rodziców dzieci spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne składających wniosek o przyjęcie do tzw. oddziału „0" („zerówki”) w szkole podstawowej prosimy o wskazanie również (na dalszych priorytetach) przedszkola. Pozwoli to na zapewnienie miejsca realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w wypadku nie uruchomienia oddziału „0" (np. z powodu zbyt małej liczby chętnych).

 

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia trwa od 27 kwietnia do 8 maja 2020 r. Brak potwierdzenia woli uczęszczania tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. 24-28 lutego 2020 r.) Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych mogą również brać udział w rekrutacji  – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci posiadające orzeczenie, które nie wezmą udziału w rekrutacji będą kierowane do oddziałów integracyjnych przez Wydział Edukacji UMK na wniosek rodziców (procedura EK-16).

 

Uwaga:

 

Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2014 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

IV. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kraków.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od 1 września 2020 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

 

V. Dzieci zmieniające przedszkole.

 

Dziecko zmieniające przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice powinni wypełnić Wniosek o przyjęcie i złożyć go w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru. Po zalogowaniu się na konto, dane osobowe dziecka będą już w systemie rekrutacyjnym. Rodzic wprowadza jedynie informacje o kryteriach oraz wybranych przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w szkołach. Rodzice będą mogli uzyskać hasło do konta w przedszkolu/ szkole, do którego/ której aktualnie uczęszcza dziecko lub skorzystać z opcji „zapomniałem hasła” podając adres mailowy, który jest wykorzystywany do kontaktów z rodzicem przez przedszkole/ szkołę.

 

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola/ szkoły, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/ szkole nie jest dla niego zarezerwowane. Rodzic ma prawo wskazać dowolną liczbę przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności (w tym przedszkole/ szkołę, do której obecnie uczęszcza dziecko).

 

Dane podawane we Wniosku o przyjęcie dotyczą dwóch obszarów:

 

- dane dotyczące dziecka:

 

·    dane osobowe dziecka: pesel (w przypadku braku – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania;

 

·   dodatkowe informacje o dziecku (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego, spełnianie przez dziecko przygotowania przedszkolnego) – zaznaczenie tych danych oznacza szczególne warunki rekrutacji,

 

·     wybrane przedszkola/szkoły – we wskazanej kolejności w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

 

- dane dotyczące rodziców:

 

·   dane osobowe rodziców: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – dane identyfikują rodziców,

 

·     dane kontaktowe (numery telefonów i adresy e-mail) - w procesie rekrutacji umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o konieczności uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o wynikach rekrutacji; pola te są polami wymaganymi o ile wnioskodawcy je poosiadają.

 

Uwaga:

 

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

 

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Kryteria rekrutacyjne:

 

I. Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

 

II. Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”)– brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów(ze zm.).

 

Uwaga:

 

Dziecko w wieku 6 lat (tj. urodzone w 2014 r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolnew przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci starsze odroczone od realizacji obowiązku szkolnego również objęte są obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 

Kryterium

Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie

Punkty1)

Kryteria główne

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

28

Dziecko niepełnosprawne

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171  z późn. zm.)

28

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

28

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

28

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

28

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

28

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)

28

Kryteria dodatkowe

Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych

Zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w przedszkolu, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych

7

Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego4)

Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica

6

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub zespole szkolno-przedszkolnym wskazanym we wniosku rekrutacyjnym jest pierwsze na liście wybranych przedszkoli5)

 

5

Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków6)

Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3

4

Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola5)

 

3

Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola lub tego samego zespołu szkolno-przedszkolnego

Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o uczestniczeniu w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola rodzeństwa dziecka, w przypadku gdy przedszkola wskazane na pierwszym miejscu na liście preferencji we wnioskach rekrutacyjnych dzieci są różne

2

 

1) punkty sumują się

 

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

 

3) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

4) kryterium mogą spełniać maksymalnie trzy przedszkola: najbliższe domu dziecka; najbliższe miejsca pracy lub miejsca nauki każdego z rodziców

 

5) kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

 

6) rejestr żłobków i klubów dziecięcych:
https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

 


 

 

 


 

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola,

po wypełnieniu elektronicznego wniosku, zobowiązani są złożyć papierową wersję dokumentu wraz z potrzebnymi załącznikami

w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wnioski o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 163

im. Heleny Bechlerowej w Krakowie można składać:

od 02.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki:  7.30 - 9.30 i 12.30 - 15.30

(oprócz 2.03 - wtedy od 8.30-9.30 oraz 12.30-15.30)

wtorki:     8.30 - 9.30 i 12.30 - 16.30

(oprócz 31.03 – wtedy 8.30-9.30 oraz 12.30-14.30)

środy: 7.00 – 9.00

czwartki:  8.30 - 9.30 i 12.30 - 16.30

piątki: 7.00 - 9.00

 


 

 

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru
do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
(ze zm.).

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków dostępne są na stronie internetowej:
www.portaledukacyjny.krakow.pl.

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

 

-     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - 2 – 31 marca 2020 r.

-     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
- do 1 kwietnia 2020 r.

-     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
- 24 kwietnia 2020 r.

-    Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- 27 kwietnia –8 maja 2020r.

-     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 11 maja 2020 r.

                                                                                                                

 

2020  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates