background
logotype

Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 została zakończona. Brak wolnych miejsc.                                                                                                                        

 


Rekrutacja uzupełniająca

w Samorządowym Przedszkolu nr 163 w Krakowie

Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola nr 163 w Krakowie na rok szkolny 2019-2020 odbywa się na tych samych zasadach co rekrutacja zasadnicza – to znaczy, że brane są pod uwagę te same kryteria. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje punktacja.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

- 27.05.2019 r. do 04.06.2019 r. – przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami - tylko w formie papierowej – w kancelarii przedszkola.

Komplet dokumentów - wniosek wraz z załącznikami  - należy składać w godzinach otwarcia kancelarii:

poniedziałki:  7.30 - 9.30 i 12.30 - 15.30

wtorki:     8.30 - 9.30 i 12.30 - 16.30

czwartki:  8.30 - 9.30 i 12.30 - 16.30

- 19.06.2019r. godz. 9:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

- od 21.06.2019 r. do 27.06.2019 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w godzinach otwarcia kancelarii.

- 28.06.2019 r. godz. 9:00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

 


 

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, iż 13 i 20 maja 2019 r. w godz. 16.00-17.00 w Samorządowym Przedszkolu nr 163 w Krakowie odbędą się ZAJĘCIA ADAPTACYJNE dla dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkolana rok szkolny 2019-2020.

(Dzieci na zajęciach adaptacyjnych muszą przebywać pod opieką rodziców/opiekunów. Prosimy także, aby dzieci miały ze sobą obuwie na zmianę).

 


 

Szanowni Państwo!!!

Uprzejmie informujemy, iż od 29.04.2019 r.do 10.05.2019 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Niepotwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Dokumenty powinny być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

Należy tego dokonać w kancelarii przedszkola w następujących godzinach:

Poniedziałek: 10.00-11.30 i 12.30-15.30

Wtorek: 8.00-11.30 i 13.30-16.30

Środa (oprócz 01.05): 7.00-11.30

Czwartek: 2.05: 7.00-11.30

       natomiast 9.05: 8.00-11.30 i 13.30-16.30

Piątek (oprócz 03.05): 12.30-15.00

Do podpisania potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola –

do wglądu dowód osobisty rodzica oraz w przypadku rodzin objętych programem „Krakowska Karta Rodzinna 3+” ważna karta KKR i KKN

(do wglądu i kserokopia).

 


 

Serdecznie zapraszamy,

wszystkich Rodziców zainteresowanych

 zapisaniem swojego dziecka

 do Samorządowego Przedszkola nr 163 w Krakowie

 na rok szkolny 2019-2020,

 na „dzień otwarty”,

 który odbędzie się 14 marca 2019 r.

 w godz. 16.00-17.00

 Tego dnia będzie można porozmawiać

 z Dyrekcją Przedszkola, gronem pedagogicznym

 oraz obejrzeć placówkę.

 Po wynikach rekrutacji odbędą się

 zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych

 do naszego przedszkola.

 


 

 

UWAGA!!!

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

ULEGŁY ZMIANIE GODZINY PRZYJMOWANIA DEKLARACJI DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ,

W DNIU 28 LUTEGO 2019 R.

W TYM DNIU DEKLARACJĘ PRZYJMUJEMY TYLKO W GODZINACH: 8.30-11.30

Zmiana spowodowana jest działaniem systemu i obowiązkiem zamknięcia kolejnego etapu w procesie rekrutacji.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 


Szanowni Państwo!

Rekrutacja do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola, po wypełnieniu elektronicznego wniosku, zobowiązani są złożyć papierową wersję dokumentu wraz z potrzebnymi załącznikami w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wnioski o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 163

im. Heleny Bechlerowej w Krakowie można składać:

od 01.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki:  7.30 - 9.30 i 12.30 - 15.30

wtorki:     8.30 - 9.30 i 12.30 - 16.30

środy: 7.00 – 9.00

czwartki:  8.30 - 9.30 i 12.30 - 16.30

piątki: 7.00 - 9.00 (z wyłączeniem dnia 01.03 – wtedy od 9.00 do 11.30)


 

Uwaga!!!

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

w Samorządowym Przedszkolu nr 163 w Krakowie!!!

Dzieci korzystające z Samorządowego Przedszkola nr 163 w Krakowie

 w obecnym roku szkolnym - 2018/2019

 nie biorą udziału w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

 

Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji korzystania z przedszkola w kolejnym roku szkolnym.

 Deklaracje (które będą do odbioru u pań dyżurujących w szatni) można składać od 22.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

 w następujących dniach i godzinach:

 

poniedziałek:  7.30 - 9.30 i 12.30 - 15.30

 wtorek:     8.30 - 9.30 i 12.30 - 16.30

 środa: 7.00 - 9.00

 czwartek:  8.30 - 9.30 i 12.30 - 16.30

 piątek: 12.30 – 14.30

 
Prosimy pamiętać, że brak złożonej deklaracji

 do dnia 28 lutego 2019 r.

 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu !!!

 

 


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

na rok szkolny 2019-2020

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa

art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)

oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów,

na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

dostępne są na stronie internetowej: www.portaledukacyjny.krakow.pl.

2019  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates