background
logotype

Rekrutacja

 

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola, po wypełnieniu elektronicznego wniosku, zobowiązani są złożyć papierową wersję dokumentu wraz z potrzebnymi załącznikami w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wnioski o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 163

im. Heleny Bechlerowej w Krakowie można składać:

od 01.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki:  7.30 - 9.30 i 12.30 - 15.30

wtorki:     8.30 - 9.30 i 12.30 - 16.30

środy: 7.00 – 9.00

czwartki:  8.30 - 9.30 i 12.30 - 16.30

piątki: 7.00 - 9.00 (z wyłączeniem dnia 01.03 – wtedy od 9.00 do 11.30)


 

Uwaga!!!

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

w Samorządowym Przedszkolu nr 163 w Krakowie!!!

Dzieci korzystające z Samorządowego Przedszkola nr 163 w Krakowie

 w obecnym roku szkolnym - 2018/2019

 nie biorą udziału w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

 

Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji korzystania z przedszkola w kolejnym roku szkolnym.

 Deklaracje (które będą do odbioru u pań dyżurujących w szatni) można składać od 22.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

 w następujących dniach i godzinach:

 

poniedziałek:  7.30 - 9.30 i 12.30 - 15.30

 wtorek:     8.30 - 9.30 i 12.30 - 16.30

 środa: 7.00 - 9.00

 czwartek:  8.30 - 9.30 i 12.30 - 16.30

 piątek: 12.30 – 14.30

 
Prosimy pamiętać, że brak złożonej deklaracji

 do dnia 28 lutego 2019 r.

 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu !!!

 

 


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

na rok szkolny 2019-2020

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa

art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)

oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów,

na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

dostępne są na stronie internetowej: www.portaledukacyjny.krakow.pl.

2019  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates