background
logotype

Podziękowania

 PODZIĘKOWANIA 2019/2020

 

 Serdecznie dziękujemy Rodzicom za włączenie się

i wspomaganie działalności edukacyjnej nauczycieli,

w szczególności osobom:

Z gr. I – wszystkim Rodzicom, którzy brali udział w zajęciach integracyjnych; wszystkim Rodzicom, którzy na prośbę nauczycielek zadbali o to, by w „Dniu Pluszowego Misia” dzieci przyniosły do przedszkola ukochanego pluszaka; wszystkim Rodzicom, którzy przynieśli „galowe ubrania” dzieciom biorącym udział w „Przeglądzie recytatorskim wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy”; wszystkim Rodzicom, którzy przynieśli „galowe ubrania” dzieciom na „Przegląd kolęd” zorganizowany w naszym przedszkolu oraz na występy śródroczne dla rodziców i uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka”; wszystkim Rodzicom za podarowane materiały plastyczne, m. in. Babci i Rodzicom Natalki G. i Antosia S. oraz Mamie Uli T. za podarowanie bajek; Babci Mateuszka W. za czytanie bajek dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom"; Mamie Mai P. z gr. II za zaangażowanie i przeprowadzenie, wraz z uczniami Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie, zajęć plastycznych, podczas których dzieci z gr. I miały okazję wysłuchać bajki o jeżyku, bawić się i śpiewać piosenki ze starszymi kolegami oraz doskonalić swoje umiejętności plastyczne; wszystkim Rodzicom za udział w akcjach: „Szlachetna paczka”, „Gwiazdka dla zwierzaków”, „Góra grosza”;

Z gr. II  wszystkim Rodzicom za przygotowanie rekwizytów niezbędnych do prezentowanego przez dzieci wiersza „Warzywa“ podczas „Przeglądu recytatorskiego wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy”; wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie strojów na śródroczne występy; Mamie Mai oraz uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 za organizację zajęć w ramach akcji „Mój zawód moja pasja”; Mamie Lenki za gipsowe figurki Aniołków; Mamie Gabrysi i Kuby za czytanie bajek dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom"; Rodzicom Nikodema i Adama za ozdoby choinkowe – koniki na biegunach;

Z gr. III wszystkim Rodzicom za udział w akcjach charytatywnych na terenie naszego przedszkola: „Szlachetna paczka”, „Gwiazdka dla zwierzaków”, „Góra grosza”; wszystkim Rodzicom, którzy wraz ze swoim dzieckiem wzięli udział w konkursie fotograficznym p/t: „Przyłapani z książką“; wszystkim Rodzicom za przygotowanie strojów dzieciom w ramach udziału w „Przeglądzie recytatorskim wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy”; wszystkim Rodzicom za przygotowanie strojów dzieciom na występy z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz śródroczne dla rodziców; Mamie Kuby M. i Antosia za czytanie bajek dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom"; Mamie Miry za zapoznanie dzieci z opowiadaniem o zwierzątkach i pudełkiem opowieści; Mamie Dominiki za kolorowe kartki do rysowania; wszystkim Rodzicom za liczny udział w zajęciach integracyjnych „Zabawy na cześć pluszowego misia”; wszystkim Rodzicom, którzy podarowali opłatki na przedszkolną wigilię; wszystkim Rodzicom, którzy zadbali o „galowe ubrania” dla dzieci na „Przedszkolny przegląd kolęd”;

Z gr. IV wszystkim Rodzicom, którzy wraz ze swoim dzieckiem wzięli udział w konkursie fotograficznym p/t: „Przyłapani z książką“; wszystkim Rodzicom, którzy wsparli akcje charytatywne na terenie naszego przedszkola: „Szlachetna paczka”, „Gwiazdka dla zwierzaków”, „Góra grosza”, „Kino za baterie”; wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w „Przegląd wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy“ w ramach udziału w ogónlopolskim konkursie „Przedszkole Talentów“ i ubranie dzieci w kolorach warzyw do interpretacji wiersza „Pomidor“; wszystkim Rodzicom za wsparcie twórczej pracy dzieci poprzez dostarczenie materiałów plastycznych; wszystkim Rodzicom, którzy zadbali o „galowe ubrania” dla dzieci na „Przedszkolny przegląd kolęd”; wszystkim Rodzicom, którzy podarowali opłatki na przedszkolną wigilię i dodatkowo Mamie Lenki za pierniczki; dziękujemy Rodzicom, którzy przygotowali stroje aniołów na występy śródroczne oraz z okazji „Dnia Babci i Dziadka“; serdeczne podziękowania składamy Mamie Poli za zorganizowanie na terenie naszego przedszkola dla wszystkich dzieci pełnego humoru przedstawienia „Pamiętaj bąbelku, miejsce tych rzeczy nie jest w kibelku!“, w ramach edukacji ekologicznej Wodociągów Miasta Krakowa;

Z gr. V wszystkim Rodzicom zaangażowanym w życie przedszkolne i naszej grupy, w szczególności za udział w akcjach „Kino za baterie”, „Szlachetna paczka”, „Gwiazdka dla zwierzaka” i „Góra grosza”; Mamie Leosia za czytanie dzieciom bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, Tacie Agatki za zorganizowanie wycieczki na Komendę Miejską Policji przy ul. Siemiradzkiego 24 w Krakowie w ramach akcji „Mój zawód, moja pasja”; wszystkim Rodzicom za udział w warsztatach integracyjno – plastycznych p/t. „Mikołajkowe zabawy”; Mamie Kajetana za zawieszki świąteczne na choinkę dla każdego dziecka; wszystkim Rodzicom dziękujemy za przyniesienie opłatków, słodkości, serwetek i ozdób na stół wigilijny oraz zorganizowanie strojów na występy śródroczne dla każdego dziecka; jednocześnie prosimy o dalszą współpracę i zaangażowanie;

Z gr. VI – wszystkim Rodzicom za przygotowanie strojów na występy oraz Rodzicom dziewczynek – wianków do tańca; wszystkim Rodzicom, którzy wsparli akcje charytatywne na terenie naszego przedszkola: „Szlachetna paczka”, „Gwiazdka dla zwierzaków”, „Góra grosza”, „Kino za baterie” – szczególnie Rodzicom Zuzi Cz. (baterie); Mamie Madzi za zajęcia n/t smogu dla naszej grupy i grupy V; Mamie Antka za ułożenie muzyki do piosenki konkursowej i zaangażowanie; Rodzicom Karolinki i Madzi za przygotowanie strojów do występów; Mamie Oli, Zuzi i Mateusza za dostarczenie materiałów plastycznych dla dzieci z naszej grupy; Mamie Wojtka za czytanie dzieciom bajki w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

31 styczeń 2020 r.


Z gr. I – wszystkim Rodzicom za materiały papierniczo – higieniczne oraz plastyczne; wszystkim Rodzicom za owoce, warzywa, kasztany, kompozycje z liści jesiennych do kącika przyrody oraz ubranie dzieci w kolorach zielonym i czerwonym na zajęcia dydaktyczne związane ze sklepem; mamie Natalki G. i mamie Uli T. za profesjonalne przygotowanie się i przeczytanie bajek dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom";

Z gr. II wszystkim Rodzicom za wspieranie naszych działań twórczych poprzez dostarczanie różnorodnych materiałów plastycznych; wszystkim Rodzicom za materiały przyrodnicze (listki, kasztany żołędzie), posłużą nam one w ciągu całego roku do zabaw plastycznych, rytmicznych oraz matematycznych; mamie Hani Sz., która w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom" przeczytała maluszkom bajkę „Królewna Lenka"; Rodzicom Lenki oraz Frania P., którzy zapewnili dzieciom owoce do przygotowania sałatki owocowej;

Z gr. III wszystkim Rodzicom za materiały papierniczo – higieniczne – w szczególności mamie Eryka; wszystkim Rodzicom zaangażowanym w organizację kącików tematycznych: „Kącika wakacyjnego” (muszle – mama Maksa), „Jesiennego kącika przyrody” (kasztany, dynie ozdobne – mama Eryka); mamie Kubusia M. za czytanie dzieciom bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;  

Z gr. IV – wszystkim Rodzicom zaangażowanym w akcję „Kino za baterie”; wszystkim Rodzicom zaangażowanym w organizację „Jesiennego kącika przyrody”; mamie Gabrysi W. za sprawne zorganizowanie zamówienia Kart pracy dla wszystkich dzieci; mamie i siostrom Ani W. za wspólne zabawy z językiem czeskim, śpiewanie piosenek, czytanie bajki „O mrówce” wraz z tłumaczeniem na język polski; mamie Marianki A. za czytanie przedszkolakom bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”; Rodzicom Lenki za zaproszenie do odwiedzenia warsztatu samochodowego Taty Lenki w ramach akcji „Mój zawód, moja pasja”; mamie Lenki za pomoc w organizacji wycieczek do pizzerii i do Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manghha;

Z gr. V wszystkim Rodzicom za materiały do kącika plastycznego dla dzieci, za włączenie się w akcję „Kino za baterie” – aktywny udział w zbiórce baterii, za regularne uzupełnianie kącika przyrodniczego; tacie Roksanki, mamie Karolinki i mamie Lenki za czytanie dzieciom bajek w ramach  akcji Cała Polska czyta dzieciom”;

Z gr. VI – wszystkim Rodzicom za podarowane materiały plastyczne; wszystkim Rodzicom za wzbogacenie kącika „Skarby jesieni”; wszystkim Rodzicom za włączenie się w akcję „Kino za baterie”; mamie Piotrusia oraz mamie Oli, Zuzi i Mateusza za zaangażowanie związane z zakupem Kart pracy dla wszystkich dzieci; tacie Madzi za zaproszenie do drukarni i zaangażowanie podczas wycieczki; Rodzicom: Julii, Emila, Adasia, Ani, Kasi za włączenie się w tematykę miesiąca (zdjęcia rodzin dzieci).

31 październik 2019 r.

 

2020  Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie   globbers joomla templates