Privacy Policy

Polityka prywatności dla strony internetowej przedszkole163.edu.pl

Hyperłącza do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, które nie są zarządzane przez nas. Nie mamy wpływu na treść ani praktyki prywatności tych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za nie. Zalecamy, aby zapoznać się z politykami prywatności każdej z tych stron przed przekazaniem swoich danych osobowych.

Dane osobowe: jak długo je przechowujemy

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Dane osobowe: jak je przechowujemy i przetwarzamy

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko te osoby, które muszą mieć do nich dostęp w celu realizacji określonych celów.

Ochrona Twoich danych osobowych

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych. Możemy jednak przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom, jeśli jest to konieczne do realizacji określonych celów, na przykład w celu przetworzenia płatności.

Ciasteczka (cookies)

Używamy plików cookies na naszej stronie internetowej w celu poprawienia jej funkcjonalności i zapewnienia lepszej obsługi użytkowników. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, które zawierają informacje o Twoich preferencjach i aktywnościach na naszej stronie internetowej.

Co to jest żądanie osoby dotyczącej danych?

Żądanie osoby dotyczącej danych to prośba o uzyskanie informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, oraz o ich usunięcie lub zmianę, jeśli są nieprawidłowe.

Klienci i dostawcy

Jeśli jesteś naszym klientem lub dostawcą, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy między nami lub w celu podjęcia działań przed jej zawarciem.

Użytkownicy stron internetowych

Użytkownicy naszej strony internetowej mogą być objęci przetwarzaniem danych osobowych, takich jak adres IP, informacje o używanym