Terms of Use

Regulamin dla strony przedszkole163.edu.pl

Samorządowe Przedszkole Nr 163

Strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat.

Oświadczenie

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Autorzy strony dokładają wszelkich starań, aby zawarte na niej informacje były rzetelne i aktualne, jednakże nie biorą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w zamieszczonych treściach.

Zawieranie transakcji

Niniejsza strona internetowa nie umożliwia zawierania transakcji handlowych.

Zakazane sposoby korzystania ze strony

Zabronione jest korzystanie ze strony w sposób sprzeczny z prawem, naruszający dobre obyczaje lub prawo autorskie.

Użytkownikowe treści udostępniane na stronie

Użytkownik, który umieszcza na stronie jakiekolwiek treści, gwarantuje, że posiada niezbędne prawa autorskie do tych treści i wyraża zgodę na ich publikację na stronie przedszkole163.edu.pl.

Rozstrzyganie sporów

W przypadku ewentualnych sporów wynikłych z korzystania ze strony, obie strony będą dążyć do ich rozwiązania w drodze negocjacji.

Zrzeczenie się i ważność klauzuli odrębności

W przypadku, gdy którykolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznany za nieważny lub nieegzekwowalny przez właściwe organy, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

Całkowite porozumienie

Niniejszy regulamin stanowi wyłączne porozumienie między użytkownikiem a właścicielem strony.

Ograniczenie odpowiedzialności

Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z niej lub z niemożności korzystania z niej.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące strony należy kierować na adres mailowy podany na stronie kontaktowej.

Ochrona DMCA

Strona przestrzega zasad ochrony DMCA (Digital Millennium Copyright Act).

Indemnifikacja

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia właściciela strony, jego pracowników, agentów i partnerów przed wszelkimi roszczeniami, w tym kosztami sądowymi, wynikłymi z naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu lub związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony.

Zmiany w regulaminie

Właściciel strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie.

Kontakt

W przypadku pytań lub uwag dotyczących strony internetowej przedszkole163.edu.pl, można skontaktować się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych:

Adres:

Samorządowe Przedszkole Nr 163

ul. Podedworze 2a, 30-686 Kraków

Telefon:

+48126582776

E-mail:

Dancerchanipe708@gmail.com